Przejdź do treści

Układ chronologiczny lata 2009-2013

2013

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

Okładka z publikacji Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji

Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym.

raport za 2013r. (pdf., rozmiar 6,9 MB)

PODLASKI ABSOLWENT

Okładka z publikacji Podlaski Absolwent

Badanie absolwentów szkół ponagimnazjalnych oraz szkół wyższych zawodowych kształcących w zawodach technicznych i inżynierskich związanych z branżą maszynową.

Podlaski Absolwent:

raport za 2013r. (pdf., rozmiar 10,5 MB)

Dane źródłowe:

baza danych (badanie absolwentów  szkół ponadgimnazjalnych) – (xlsx., rozmiar 145 KB)

baza danych (badanie absolwentów szkół wyższych) – (xlsx., rozmiar 151 KB)

baza danych (badanie pracodawców) – (xlsx., rozmiar 100 KB)

baza danych (badanie absolwentów  szkół ponadgimnazjalnych) – (sta., rozmiar 293 KB)

baza danych (badanie absolwentów szkół wyższych) – (sta., rozmiar 294 KB)

baza danych (badanie pracodawców) – (sta., rozmiar 242 KB)

2012

PODLASKI ABSOLWENT

Okładka z publikacji Podlaski Absolwent

Badanie absolwentów szkół ponagimnazjalnych oraz szkół wyższych zawodowych kształcących w zawodach budowlanych.

Podlaski Absolwent:

raport za 2012r. (pdf., rozmiar 1,1 MB)

Dane źródłowe:

baza danych CATI (absolwenci) – (xls., rozmiar 1254  KB )
baza danych CATI (pracodawcy) – (xlsx., rozmiar 140 KB )

2011


KLUCZOWE SEKTORY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Okładka z publikacji Kluczowe Sektory Województwa Podlaskiego

Sektor producentów wyrobów z drewna i mebli 

raport za 2011r. (pdf., rozmiar 4,6 MB)

Dane źródłowe-bazy danych

wersja w formacie xls (xls., rozmiar 263 KB)

Okładka z publikacji Kluczowe Sektory Województwa Podlaskiego

Sektor producentów maszyn i urządzeń, w tym maszyn rolniczych

raport za 2011r. (pdf., rozmiar 5,9 MB)

STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI

Okładka z publikacji Startery Podlaskiej Gospodarki

Sektor biotechnologii

raport za 2011r. (pdf., rozmiar 3,4 MB)

Okładka z publikacji Startery Podlaskiej Gospodarki

Sektor produkcji oprogramowania komputerowego

raport za 2011r. (pdf., rozmiar 2,3 MB)

PODLASKI ABSOLWENT

Okładka z publikacji Podlaski Absolwent

Analiza losów zawodowych absolwentów szkół wyższych, wybranych kierunków, którzy ukończyli naukę w roku akademickim 2008/2009

Podlaski Absolwent:

wersja pełna raportu (pdf.,rozmiar 2,19 MB)
wersja skrócona raportu (pdf., rozmiar 1,42 MB)

Dane źródłowe:

baza danych (pracodawcy) – wersja I prezentacji danych (xls., rozmiar 1018 KB )
icobaza danych (pracodawcy) – wersja II prezentacji danych (sav., rozmiar 209 KB )
baza danych (absolwenci) – wersja I prezentacji danych (xlsx., rozmiar 511 KB )
icobaza danych (absolwenci) – wersja II prezentacji danych (sav., rozmiar 250 KB )

PODLASKI KOSZYK USŁUG SZKOLENIOWYCH

Okładka z publikacji Podlaski Koszyk Usług Szkoleniowych


Badanie oferty szkoleniowej instytucji szkoleniowych zarejestrowanych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) w województwie podlaskim w latach 2004-2009:

raport za 2011r. (pdf., rozmiar 4,03 MB)

2010

KLUCZOWE SEKTORY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO


Sektor budownictwa:

wersja pełna raportu (pdf., rozmiar 2,9 MB)

wersja skrócona raportu (pdf., rozmiar 1,3 MB)

Sektor handlu:

wersja pełna raportu (pdf., rozmiar 2,9 MB)

wersja skrócona raportu (pdf., rozmiar 1,5 MB)

Okładka z publikacji Kluczowe Sektory Województwa Podlaskiego

Sektor turystyczny:

wersja pełna raportu (rar., rozmiar 8,0 MB)

wersja skrócona raportu (pdf., rozmiar 1,5 MB)

STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI 2010

Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor produkcji bielizny:

wersja pełna raportu (pdf., rozmiar 2,37 MB)

wersja skrócona raportu (pdf., rozmiar 1,3 MB)


Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor call center:

wersja pełna raportu (pdf., rozmiar 2,91 MB)

wersja skrócona raportu (pdf., rozmiar 1,3 MB)

 


Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor produkcji żywności leczniczej:

wersja pełna raportu (pdf., rozmiar 3,1 MB)

wersja skrócona raportu (pdf., rozmiar 1,4 MB)


PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI 2010

Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2010. Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim w ujęciu lokalnym:

1) wersję pełną raportu podzielono na następujące rozdziały:

rozdziały: I - II (pdf. rozmiar 1,9 MB)

rozdział III (pdf. rozmiar 4,35 MB)
rozdziały: IV, V (pdf. rozmiar 3,77 MB)

2) wersja skrócona raportu:

wersja skrócona raportu (pdf. rozmiar 3,08 MB)

PODLASKI ABSOLWENT

Okładka z publikacji Podlaski Absolwent

Podlaski Absolwent. Analiza losów zawodowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych rocznika 2007:

wersja pełna raportu (rozmiar 4,14 MB)

wersja skrócona raportu (rozmiar 1,01 MB)

Dane źródłowe:

opis zmiennych (xls., rozmiar 276 KB)

baza danych - wer. I. prezentacji danych ( xls., rozmiar 772 KB)

icobaza danych - wer. II prezentacji danych (xls., rozmiar 1,01 MB)

icobaza danych - wer. III prezentacji danych (sav., rozmiar 235 KB)

 

2009

KLUCZOWE SEKTORY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Okładka z publikacji Kluczowe Sektory Województwa Podlaskiego

Sektor spożywczy:

wersja pełna raportu (rozmiar 6,52 MB)

wersja skrócona raportu (rozmiar 1,49 MB)

Dane źródłowe-bazy danych:

ico wersja w formacie xls (xls, rozmiar 266 KB)

wersja w formacie stat (stat., rozmiar 196 KB)

Okładka z publikacji Kluczowe Sektory Województwa Podlaskiego

Sektor turystyczny:

wersja pełna raportu (rozmiar 4,7 MB)

wersja skrócona raportu (rozmiar 1,22 MB)

Dane źródłowe-bazy danych:

ico wersja w formacie xls (xls., rozmiar 175 KB)

wersja w formacie stat (stat., rozmiar 261 KB)

STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI

Okładka z publikacji Startery Podlaskiej Gospodarki

Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor rehabilitacji geriatrycznej:

wersja pełna raportu (rozmiar 2,44 MB)
wersja skrócona raportu (rozmiar 949 KB)
Okładka z publikacji Startery Podlaskiej Gospodarki

Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor producentów artykułów i sprzętu medycznego:

  wersja pełna raportu (rozmiar 2,51 MB)
  wersja skrócona raportu (rozmiar 983 KB)

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

Okładka z publikacji Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji

Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2010. Analiza popytu i podaży pracy w województwie podlaskim w ujęciu lokalnym i regionalnym.

wersja pełna raportu (rozmiar 7,82 MB)

errata do wersji pełnej raportu (rozmiar 67,0 KB)

wersja skrócona raportu (rozmiar 1,10 MB)

ANALIZA LOSÓW FIRM POWSTAŁYCH DZIĘKI PRZYZNANIU JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ORAZ EFS

Okładka z publikacji Analiza Losów Firm Powstałych Dzięki Przyznaniu Jednorazowych Środków Na Podjęcie Działalności Gospodarczej Ze Środków Funduszu Pracy Oraz EFS

Analiza losów firm powstałych dzięki przyznaniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy oraz EFS:

raport za 2009r. (rozmiar 1,09 MB)

ico baza informacji dotyczących losów firm powstałych dzięki dotacji z urzędu pracy, z poszczególnych powiatów woj. podlaskiego (rozmiar 73 KB)

RAPORT Z BADANIA POTRZEB INFORMACYJNYCH PODMIOTÓW GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Okładka z raportu Badanie potrzeb informacyjnych podmiotów gospodarki Województwa Podlaskiego

 

Raport z badania potrzeb informacyjnych podmiotów gospodarki województwa podlaskiego:

raport za 2009r. (rozmiar 1,5 MB)

streszczenie raportu (rozmiar 159 KB)

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod