Przejdź do treści

Plan badań

PLAN BADAŃ 2013

PODLASKI ABSOLWENT

Analiza sytuacji szkolnictwa zawodowego w woj. podlaskim.

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

Badanie popytu i podaży pracy w województwie w 2013r. obejmować będzie:

  • analizę ciągłą ofert pracy z różnych źródeł (prasa, Internet, oferty z powiatowych urzędów pracy) - zadanie realizowane przez zewnętrznego Wykonawcę w zakresie wybranych źródeł analizy.
  • badanie potrzeb pracodawców w zakresie poszukiwanych pracowników - zadanie będzie realizowane przez zewnętrznego Wykonawcę.

PODLASKI MONITOR PŁAC

Badanie poziomu wynagrodzeń w województwie podlaskim

Celem badania jest zebranie danych dotyczących poziomu wynagrodzeń, czasu pracy, kwalifikacji i kompetencji w sektorze służby zdrowia w województwie podlaskim.

Monitor Płac tworzony i nadzorowany jest przez Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod