Przejdź do treści

Polityka prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis www.obserwatorium.up.podlasie.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Odnośniki do innych stron

Serwis Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zawiera odnośniki do innych stron www. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu www.obserwatorium.up.podlasie.pl Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Newsletter

Adresy e-mail  listy mailingowej wykorzystywane są w celu wysłania danemu użytkownikowi  Newslettera. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom zarejestrowanym w bazie Newslettera z odnośnikami do innych stron www. Żadne dane użytkowników serwisu www.obserwatorium.up.podlasie.pl nie są przekazywane osobom trzecim.

Zmiany

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zastrzega sobie prawo zmiany  polityki prywatności. Nowa polityka prywatności będzie obowiązywać użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem www.obserwatorium.up.podlasie.pl.

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod