Przejdź do treści
Strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Zamknij

Województwo i powiaty w liczbach

Generator map i wykresów obejmujący tematyczne zbiory danych statystycznych charakteryzujących sytuację w województwie podlaskim i jego powiatach w obszarach: gospodarka, rynek pracy, edukacja, pomoc społeczna.

 • Popyt na pracę i szanse na podjęcie pracy w woj. podlaskim

  Bogate zestawienia statystyczne prezentujące dane w zakresie popytu na pracę, podaży pracy, szans na znalezienie zatrudnienia w zawodzie, poszukiwanych kwalifikacji i kompetencji oraz profili zawodowych poszukiwanych pracowników. Dane prezentowane są zarówno dla województwa podlaskiego jaki i jego poszczególnych powiatów: 14 ziemskich i 3 grodzkich.

 • Informacja bieżąca o rynku pracy i gospodarce

  Jest informacją o bieżącej sytuacji na rynku pracy województwa, połączoną z analizą doniesień prasowych o wydarzeniach społeczno - gospodarczych w regionie. Opracowywana raz na dwa tygodnie. Oparta na informacjach pozyskanych w trakcie wywiadów telefonicznych z pracownikami pup, bądź na dostępnych danych statystycznych o rynku pracy oraz na doniesieniach prasowych, dotyczących ważnych wydarzeń społeczno-gospodarczych w regionie.

 • Indykatory Podlaskiej Gospodarki

  Zestaw podstawowych wskaźników charakteryzujących województwo podlaskie w układzie trzech obszarów tematycznych: rynek producenta, rynek konsumenta, rynek pracy.

 • Obserwator Gospodarczy Podlasia

  Kwartalny informator o sytuacji społecznej i gospodarczej woj. podlaskiego, przygotowywany w formie komentarza eksperckiego do wskaźników publikowanych w Indykatorach Podlaskiej Gospodarki. Podobnie jak Indykatory prezentowany jest w układzie trzech rynków: producenta, konsumenta i rynku pracy. Oprócz analizy sytuacji bieżącej zawiera również prognozę krótkoterminową.

 • Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji

  Raporty przedstawiające analizę popytu i podaży pracy w woj. podlaskim w ujęciu regionalnym i lokalnym. Wynikiem badania jest swoista mapa zawodów i kwalifkacji wraz ze wskazaniem zawodów i kwalifikacji deficytowych i nadwyżkowych w woj. podlaskim.

 • Zawody przyszłości

  Badanie wykorzystuje opracowane specjalnie na jego potrzeby narzędzie internetowe. Pozwala ono na ściąganie ofert pracy z rynków brytyjskich i amerykańskich. Pozyskane oferty anglojęzyczne są tłumaczone i klasyfikowane we wspomnianym narzędziu. Zastosowana w rozwiązaniu metodyka oparta jest na analizie trendów światowych. Główną korzyścią z informacji pozyskanych w ramach badania jest możliwość śledzenia światowych trendów w zakresie zapotrzebowania na konkretne zawody, kwalifikacje i umiejętności.

 • Podlaski Absolwent

  Wyniki badań zawierające analizę losów zawodowych absolwentów podlaskich szkół ponagimnazjalnych oraz wyższych. Przedstawiają analizy ścieżek zawodowe podlaskich absolwentów, oceniają w jakim zakresie szkoły przygotowują do pracy, formułują rekomendacje dla podmiotów edukacji i rynku pracy w zakresie pożądanych zmian w ofercie edukacyjnej i programowej.

 • Kluczowe Sektory Województwa Podlaskiego

  Wyniki badań kluczowych sektorów gospodarki województwa podlaskiego. Opracowania zawierają analizy stanu obecnego jak również prognozy rozwoju sytuacji w badanych sektorach. Formułują wnioski i rekomendacje skierowane do podmiotów gospodarki województwa, których realizacja mogłaby przyczynić się do rozwoju badanego obszaru.

 • Startery Podlaskiej Gospodarki

  Wyniki badań prowadzonych w gospodarczych obszarach wzrostu i innowacji województwa podlaskiego oraz obszarach niewystępujących w województwie podlaskim lub występujących w zalążkowym zakresie określanych w ogólnoświatowej gospodarce za posiadające duży potencjał wzrostu. Formułują wnioski i rekomendacje skierowane do podmiotów gospodarki województwa, których realizacja mogłaby przyczynić się do rozwoju badanego obszaru.

 • Podlaski Monitor Płac

  Analiza płac wg zawodów w wybranych sektorach podlaskiej gospodarki, oparta na badaniu CATI. Produkt odnosi się również do czynników wpływających na płace w danej branży na tle innych regionów w kraju. Dodatkowo prezentuje wynagrodzenia w ramach niektórych zawodów w skali światowej.

 • Badania powiązane

  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku prowadzi również badania w ramach innych projektów. W tym miejscu można zapoznać się z ich problematyką oraz obszarami badawczymi. Także tutaj dostępne są wersje elektroniczne publikacji z wynikami realizowanych diagnoz.

   Strona projektu Podlaskiego Obserwatorium Polityki Społecznej Strona projektuEdukacja zawodowa w województwie podlaskim Strona projektu Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy
 • Badania Kluczowych Sektorów - wideo na stronie
 • Model Obserwatorium - wideo na stronie
 • Strona projektu Zielona Linia – Oferty pracy, szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o nowych raportach na swój e-mail?
Zaprenumeruj nasz biuletyn!

Studenci badają rynek pracy

Zachęcamy studentów podlaskich uczelni do podejmowania inicjatyw w zakresie badania regionalnego rynku pracy.