Przejdź do treści

Popyt na pracę i szanse na podjęcie pracy w woj. podlaskim - rok 2013

Zestawienia analityczne popytu na pracę zawierają dane liczbowe prezentowane w formacie Excel, dotyczące zidentyfikowanego popytu na pracę w województwie podlaskim, w danym okresie sprawozdawczym, obejmującym kwartał.  Są sporządzane na podstawie cyklicznej analizy ofert pracy prowadzonej w ramach badania Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji.

Analiza obejmuje badanie ofert pracy pojawiających się w następujących źródłach:

  • powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego (14 jednostek lokalnych);
  • prasa regionalna (Gazeta Wyborcza, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna);
  • ogólnokrajowe portale internetowe (www.praca.pl, www.pracuj.pl);
  • lokalne portale internetowe (14 portali lokalnych);
  • biura karier (5 funkcjonujących w regionie);
  • Komenda Wojewódzka OHP w Białymstoku.

Zestawienia analityczne od 2012r. opracowywane są kwartalnie. Na początku każdego roku kalendarzowego publikowany jest raport z wynikami badania obejmujący cały poprzedni rok kalendarzowy, który dostępny jest w zakładce Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji.

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod