Przejdź do treści

Popyt na pracę i szanse na podjęcie pracy w woj. podlaskim - rok 2011

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z danymi statystycznymi nt. popytu na pracę i szans na podjęcie pracy w woj. podlaskim w 2011 roku. Udostępniane zestawienia analityczne zawierają dane liczbowe prezentowane w formacie Excel, które są sporządzane na podstawie cyklicznej analizy ofert pracy prowadzonej w ramach badania Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji.

Analiza obejmuje badanie ofert pracy pojawiających się w następujących źródłach:

  • powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego (14 jednostek lokalnych);
  • prasa regionalna (Gazeta Wyborcza, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna);
  • ogólnokrajowe portale internetowe (www.praca.pl, www.pracuj.pl);
  • lokalne portale internetowe (14 portali lokalnych);
  • biura karier (5 funkcjonujących w regionie);
  • Komenda Wojewódzka OHP w Białymstoku.

Zestawienia prezentowane w różnych układach danych, sporządzane są dla województwa podlaskiego  i każdego z powiatów odrębnie.

W zakładce Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji udostępniamy również bazy danych zgromadzonych w trakcie badania, które mogą być wykorzystane do prowadzenie własnych analiz i tworzenia szerokiego zakresu zestawień dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość wygenerowania przez pracowników Obserwatorium innych niż udostępnione zestawień, dostosowanych do  Państwa indywidualnych potrzeb (pod warunkiem istnienia tej możliwości, ograniczonej do analizowanego zakresu zmiennych).

W sprawie możliwości pozyskania wymienionych zestawień prosimy o kontakt:

Tel. 85 74 97 233

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod