Przejdź do treści

Wizytówka projektu

Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych

Naszym celem jest dostarczenie aktualnej, rzetelnej informacji dotyczącej uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendów rozwojowych i prognoz zmian zachodzących w gospodarce regionu (w tym na rynku pracy) oraz jej otoczeniu, ułatwiającej podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod