Przejdź do treści

Studenci badają rynek pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Wydział Badań i Analiz, w ramach projektu Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych zachęca studentów podlaskich uczelni do podejmowania inicjatyw w zakresie badania różnych aspektów regionalnego rynku pracy. Wynikiem tychże inicjatyw są prace dyplomowe, magisterskie, doktoranckie o charakterze badawczym, analizujące wybrane zjawiska z zadanego obszaru. Prace uznane przez WUP za wartościowe pod względem merytorycznym są zamieszczane na stronie Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, jako opracowania wnoszące wkład w poznanie rzeczywistości społeczno-gospodarczej województwa. Tego rodzaju praktyka, umożliwia studentom zdobycie praktycznych umiejętności w prowadzeniu badań i analiz oraz pogłębienie wiedzy w zakresie badanego zjawiska rynku pracy.

Autorzy prac zamieszczonych na stronie otrzymują referencje Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. 

Osoby wyrażające chęć pisania prac dyplomowych, magisterskich, doktoranckich o charakterze badawczym, analizujących zagadnienia związane z rynkiem pracy województwa podlaskiego, zapraszamy do kontaktu: dominika.karpowicz@wup.wrotapodlasia.pl, tel. 85 74 97 232.

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH
Lp. Tytuł Autor Pobierz PDF

1.

Dostosowanie ofert uczelni wyższych do wymogów rynku pracy. Losy absolwentów Politechniki Białostockiej.

Marta Denisiuk

 Pobierz

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod