Przejdź do treści

Startery Podlaskiej Gospodarki

Startery Podlaskiej Gospodarki

Zawierają analizy obszarów wzrostu i innowacyjności spoza kluczowych sektorów województwa podlaskiego:

  1. analizy obszarów wzrostu niewystępujących w województwie podlaskim.
  2. analizy obszarów wzrostu występujących w województwie w zalążkowym zakresie.

Celem badań jest zidentyfikowanie i zdiagnozowanie gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji woj. podlaskiego. Analizy dotyczą:

  • ustalenia głównych determinant i barier rozwojowych występujących w badanym obszarze wzrostu,
  • przedstawienia prognozy przyszłości rozwoju badanego obszaru w woj. podlaskim z uwzględnieniem jego zagrożeń i szans rozwojowych,
  • dostarczenia obiektywnych i wyczerpujących informacji, niezbędnych funkcjonującym, jak również potencjalnym przedsiębiorstwom w procesie planowania strategicznego i określeniu ich pozycji konkurencyjnej,
  • wskazania podmiotom sfery regulacji (w tym instytucji rynku pracy, władzom lokalnym i regionalnym), poprzez identyfikację barier rozwojowych, kierunków działań zmierzających do ich ograniczenia,
  • dostarczenia informacji w zakresie istniejących form, możliwości wsparcia obszaru ze środków krajowych i unijnych.

Informacje pozyskiwane są z następujących źródeł:

  • dane wtórne,
  • dane pierwotne pochodzące z badań prowadzonych różnymi metodami: np. badania ilościowe,
  • metodyka FORESIGHT (dyskusje panelowe, analizy SWOT, budowanie scenariuszy).

Ukazuje się raz w roku - analizowane są 2-3 sektory. 

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod