Przejdź do treści

Podlaski Absolwent 2013

Podlaski Absolwent

2013
Okładka z publikacji Podlaski Absolwent

Badanie absolwentów szkół ponagimnazjalnych oraz szkół wyższych zawodowych kształcących w zawodach technicznych i inżynierskich związanych z branżą maszynową.

Podlaski Absolwent:

raport (pdf., rozmiar 10,5 MB)

Dane źródłowe:

baza danych (badanie absolwentów  szkół ponadgimnazjalnych) – (xlsx., rozmiar 145 KB)

baza danych (badanie absolwentów szkół wyższych) – (xlsx., rozmiar 151 KB)

baza danych (badanie pracodawców) – (xlsx., rozmiar 100 KB)

baza danych (badanie absolwentów  szkół ponadgimnazjalnych) – (sta., rozmiar 293 KB)

baza danych (badanie absolwentów szkół wyższych) – (sta., rozmiar 294 KB)

baza danych (badanie pracodawców) – (sta., rozmiar 242 KB)

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod