Przejdź do treści

Podlaski Absolwent 2011

Podlaski Absolwent

2011

Okładka z publikacji Podlaski Absolwent

Analiza losów zawodowych absolwentów szkół wyższych, wybranych kierunków, którzy ukończyli naukę w roku akademickim 2008/2009

Podlaski Absolwent:

wersja pełna raportu (rozmiar 2,19 MB)
wersja skrócona raportu (rozmiar 1,42 MB)

Dane źródłowe:

baza danych (pracodawcy) – wersja I prezentacji danych (xls., rozmiar 1018 KB )
icobaza danych (pracodawcy) – wersja II prezentacji danych (sav., rozmiar 209 KB )
baza danych (absolwenci) – wersja I prezentacji danych (xlsx., rozmiar 511 KB )
icobaza danych (absolwenci) – wersja II prezentacji danych (sav., rozmiar 250 KB )

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod