Przejdź do treści

Podlaski Absolwent 2012

Podlaski Absolwent

2012
Okładka z publikacji Podlaski Absolwent

Badanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych województwa podlaskiego, kierunków informatycznych, turystycznych i medycznych, którzy ukończyli naukę w latach 2009 - 2011.

Podlaski Absolwent:

raport (rozmiar 15,42 MB)

Dane źródłowe:

baza danych – (xlsx., rozmiar 649  KB )
baza danych – (sta., rozmiar 839 KB )
Okładka z publikacji Podlaski Absolwent

Badanie absolwentów szkół ponagimnazjalnych oraz szkół wyższych zawodowych kształcących w zawodach budowlanych.

Podlaski Absolwent:

raport (rozmiar 1,1 MB)

Dane źródłowe:

baza danych CATI (absolwenci) – (xls., rozmiar 1254  KB )
baza danych CATI (pracodawcy) – (xlsx., rozmiar 140 KB )

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod