Przejdź do treści

Informacje dla mediów

Konferencja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku „Realia rynku pracy a możliwości aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych”

Loga organizatorów konferencji27 stycznia 2014 r. w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku odbyła się konferencja objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego podsumowująca pięcioletni okres funkcjonowania „Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych”, poświęcona również promocji Modelu monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy.

W konferencji wzięli udział: Pan Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pan Wojciech Dzierzgowski Wicewojewoda Podlaski, Pan Jarosław Zygmunt Dworzański Marszałek Województwa Podlaskiego oraz przedstawiciele instytucji rynku pracy, przedstawiciele edukacji i szkolnictwa wyższego, partnerzy społeczno – gospodarczy, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, studenci, osoby bezrobotne.

W trakcie Konferencji dokonano podsumowania pięcioletniego okresu funkcjonowania Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych – projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego stworzono realne podstawy dla systemu stałego monitorowania zjawisk zachodzących na rynku pracy i w gospodarce regionu podlaskiego. Obserwatorium opracowało Model Prognozowania Zmian Gospodarczych oparty na katalogu 8 produktów służących obserwacji zjawisk aktualnych i przyszłych, wśród których znalazły się:

 1. Podlaska Mapa zawodów i Kwalifikacji
 2. Podlaski Absolwent
 3. Zawody Przyszłości
 4. Podlaski Monitor Płac
 5. Indykatory Podlaskiej Gospodarki
 6. Obserwator Gospodarczy Podlasia
 7. Analizy Kluczowych Sektorów Województwa Podlaskiego
 8. Startery Podlaskiej Gospodarki

W okresie wdrażania założeń projektu przeprowadzono łącznie ponad 170 analiz i badań, wykraczających poza katalog produktów objętych Modelem Prognozowania Zmian Gospodarczych. Utworzono bazy danych o niemal 37 000 zmiennych opisujących województwo i jego powiaty w liczbach, oraz stworzono bazę publikacji zawierającą ponad 1300 raportów pochodzących z badań rynku pracy i gospodarki regionalnej i krajowej prowadzonych przez inne instytucje. Dziełem projektu jest również System Zarządzania Informacją Gospodarczą służący celowemu upowszechnianiu informacji pochodzącej z badań i analiz prowadzonych przez Obserwatorium oraz upowszechnianiu praktyki opierania decyzji na udokumentowanej informacji pochodzącej z wyników badań i analiz.

Inicjatywą podjętą przez Obserwatorium jest również opracowany przy współpracy z 12 innymi Wojewódzkimi Urzędami Pracy w Polsce Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy, który stanowi narzędzie pozwalające na monitorowanie i porównywanie sytuacji osób młodych w kategoriach wiekowych 15-24, 25-34 i 15-34 lata na poziomie wszystkich polskich regionów. Wypracowany model opiera się na analizie wpływu i skutków wpływu wielu zmiennych na zaistnienie młodych na rynku pracy, do których należą: sytuacja w gospodarce, demografia, edukacja, warunki życia oraz aktywność społeczna. Prace nad systemem i modelem monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy zostały objęte Honorowym Patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Problematykę konferencji przedstawili w swoich odczytach prelegenci:

 1. Pan Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej „Wyzwania rynku pracy 2014”
 2. Pani Edyta Dąbrowska Podsumowanie realizacji projektu „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy Prognoz Gospodarczych”
 3. Pani Katarzyna Kozakowska, Dr Dorota Perło „Model Monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy”

W panelu dyskusyjnym „Realia rynku pracy a możliwości aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych” udział wzięli: Pani Małgorzata Paszko - Centrum Informacji Promocji i Rozwoju, Łukasz Siemieniuk – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Katarzyna Buczko i Maciej Dłużyński – ChM sp. z o.o., Dorota Trochimczuk – studentka Politechniki Białostockiej, Kamil Piekarski – przedsiębiorca.

Serdecznie dziękujemy prelegentom, panelistom i uczestnikom konferencji za udział w spotkaniu.

Prace nad Modelem monitowania osób młodych na rynku pracy objęte Honorowym Patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Logo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Plik do pobrania: Prezentacja z konferencji „Realia rynku pracy a możliwości aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych”

W związku z ograniczeniami formatu PDF prezentowane w czasie konferencji filmy nie odtworzą się bezpośrednio w prezentacji, znajdują się one do pobrania na naszej stronie internetowej: www.obserwatorium.up.podlasie.pl, bezpośrednio pod adresem: http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl/index.php/strony/9806.

Logo Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych

Informacja o wiadomości:

Dodany przez: Krzystof Zdanewicz (2014-01-29 22:51:02)

Ostatnia modyfikacja: Krzystof Zdanewicz (2015-05-27 13:46:21)

Zaakceptował: Krzystof Zdanewicz (2015-05-27 13:46:21)

Wróć do listy

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod