Przejdź do treści

Informacje dla mediów

Zakończenie projektu Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych

Informujemy, że z dniem 31 marca 2014r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zakończył realizację projektu badawczego pn.: „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” (PORPiPG), którego celem było dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendów rozwojowych i prognozowanych zmian w gospodarce (również na rynku pracy) oraz jej otoczeniu, ułatwiającej podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej, w tym polityki rynku pracy.

W ciągu pięciu lat funkcjonowania Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych stworzono realne podstawy dla systemu stałego monitorowania zjawisk zachodzących na rynku pracy i w gospodarce regionu podlaskiego.

Obserwatorium realizowało swoje zadania w ramach przyjętego Modelu Prognozowania Zmian Gospodarczych opartego na katalogu 8 produktów służących obserwacji zjawisk aktualnych i przyszłych:

  1. Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji
  2. Podlaski Absolwent
  3. Zawody Przyszłości
  4. Podlaski Monitor Płac
  5. Indykatory Podlaskiej Gospodarki
  6. Obserwator Gospodarczy Podlasia
  7. Analizy Kluczowych Sektorów Województwa Podlaskiego
  8. Startery Podlaskiej Gospodarki

W okresie wdrażania założeń projektu przeprowadzono łącznie ponad 170 analiz i badań. Utworzono bazy danych o niemal 37 000 zmiennych opisujących województwo i jego powiaty w liczbach, oraz stworzono bazę publikacji zawierającą ponad 1300 raportów pochodzących z badań rynku pracy i gospodarki regionalnej i krajowej prowadzonych przez inne instytucje.

Dziełem projektu jest również System Zarządzania Informacją Gospodarczą służący celowemu upowszechnianiu informacji pochodzącej z badań i analiz prowadzonych przez Obserwatorium oraz upowszechnianiu praktyki podejmowania decyzji na podstawie informacji pochodzącej z wyników badań i analiz.

Inicjatywą podjętą przez Obserwatorium jest ponadto opracowany przy współpracy z 12 innymi Wojewódzkimi Urzędami Pracy w Polsce Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy, który stanowi narzędzie pozwalające na monitorowanie i porównywanie sytuacji osób młodych w kategoriach wiekowych 15-24, 25-34 i 15-34 lata na poziomie wszystkich polskich regionów.

Równocześnie informujemy, że w ramach bieżących działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku będą kontynuowane wybrane badania i analizy PORPiPG, a mianowicie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji oraz Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy.

Osiągnięcie wymiernych efektów w ramach projektu było możliwe dzięki Państwa zaangażowaniu na każdym etapie realizacji projektu oraz wspólnym wysiłkom nad doskonaleniem procesu pozyskiwania, przetwarzania i gromadzenia wiedzy nt. zjawisk społeczno-gospodarczych w regionie, dlatego też dziękujemy za wieloletnią owocną współpracę.

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z wypracowanego dorobku badawczego Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, który jest dostępny na stronie internetowej: http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl/.

Informacja o wiadomości:

Dodany przez: Marta Sosnowska (2014-04-29 13:36:22)

Ostatnia modyfikacja: Marzanna Wasilewska (2014-04-29 14:51:45)

Zaakceptował: Marzanna Wasilewska (2014-04-29 14:51:45)

Wróć do listy

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod