Przejdź do treści

Kluczowe Sektory Województwa Podlaskiego

Kluczowe Sektory Województwa Podlaskiego

Zawierają diagnozy aktualnego stanu rozwoju sektora i prognozy rozwoju sektora w przyszłości. Dostarczają informacji w zakresie:

  • głównych determinant rozwojowych sektora,
  • obiektywnych informacji, niezbędnych przedsiębiorstwom w procesie planowania strategicznego i określania ich pozycji konkurencyjnej,
  • wskazują podmiotom sfery regulacji kierunki działań zmierzających do likwidacji, bądź ograniczenia barier rozwoju sektora,
  • istniejących form, możliwości wsparcia sektora ze środków krajowych i unijnych,
  • atrakcyjności sektora,
  • kwalifikacji i potencjału kadr w danym sektorze,
  • potrzeb inwestycyjnych.

Informacje pozyskiwane są z następujących źródeł:

  • dane wtórne,
  • dane pierwotne pochodzące z badań prowadzonych różnymi metodami: np. badania ilościowe,
  • metodyka FORESIGHT (dyskusje panelowe, analizy SWOT, budowanie scenariuszy).

Ukazuje się raz w roku - analizowane są 2-3 sektory.

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod