Przejdź do treści

Podlaski Monitor Płac

Podlaski Monitor Płac

"Podlaski Monitor Płac" to system wymiany informacji na temat poziomów płac w regionie. Celem badania jest: zbieranie, upowszechnianie oraz prognozowanie poziomu płac w zawodach w wybranych branżach w skali województwa.

Badanie umożliwia racjonalne kształtowanie polityki wynagrodzeń w regionie oraz planowanie ścieżek kariery i planowanie bieżących decyzji związanych z zatrudnieniem.

Jednostką obserwacji w badaniu Podlaski Monitor Płac  są podlascy przedsiębiorcy dobierani w sposób losowy.

Gromadzenie informacji odbywa się za pomocą narzędzia internetowego, stanowiącego bazę danych o płacach w ramach najbardziej popularnych zawodów.

Informacje pozyskiwane są z następujących źródeł:

  • badania ankietowe podlaskich pracodawców metodą CATI,
  • analizy wtórnych źródeł danych, w tym danych statystycznych.

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod