Przejdź do treści

Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji

Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji

Zawiera wyniki służące do określenia zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w woj. podlaskim w ujęciu lokalnym i regionalnym. Badanie jest zarówno ilościową, jak i jakościową charakterystyką popytu na pracę i jej podaży w woj. podlaskim oraz w poszczególnych jego powiatach. Jego celem jest również zidentyfikowanie skali niedopasowania na regionalnym rynku pracy. Analizy przeprowadzane są w ujęciu strukturalnym (wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności), w ujęciu dynamicznym (w odniesieniu do poprzedniego roku) i w ujęciu przestrzennym (w podziale na powiaty).

Informacje pozyskiwane są z następujących źródeł:

  • badania ankietowe,
  • analizy wtórnych źródeł danych, w tym danych statystycznych,
  • monitoring ofert pracy.

Ukazuje się raz w roku, od 1 października 2010 r. – analiza ciągła. 

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod