Przejdź do treści

Obserwator Gospodarczy Podlasia

Obserwator Gospodarczy Podlasia

Informator o sytuacji społecznej i gospodarczej woj. podlaskiego, przygotowywany w formie komentarza eksperckiego zawierającego analizę rynku pracy, sytuacji demograficznej, atrakcyjności regionu, ocenę wyników gospodarczych i kondycji przedsiębiorstw na terenie woj. podlaskiego wraz z krótkoterminową prognozą  oraz ocenę innych istotnych zmian, omawianych zgodnie z układem Indykatorów, zawierającym podziała na:

  • rynek producenta,
  • rynek konsumenta,
  • rynek pracy.

Obserwator Gospodarczy Podlasia publikowany jest w ujęciu kwartalnym.

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod