Przejdź do treści

Powiat zambrowski

Mapka z zaznaczeniem powiatu zambrowskiego

Powiat zambrowski położony jest w środkowo - zachodniej części województwa podlaskiego. Powiat zajmuje obszar 73 310 ha. Podzielony został na pięć gmin: gmina miejska - Zambrów oraz cztery gminy wiejskie: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo i Zambrów.

Pod względem geograficznym powiat jest obszarem leżącym na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej. Obejmuje tereny o niewielkim stopniu zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.

Powiat zamieszkuje ok. 44,5 tys. osób. Ludność lokalna pracuje przede wszystkim w sektorze rolniczym (około 50%), w sektorze przemysłowym i usługowym pracuje odpowiednio, około 23% i 27%.

W powiecie zambrowskim dominują małe i średnie zakłady handlowo - usługowe. Większość podmiotów działa w sektorze handlu hurtowego i detalicznego oraz w budownictwiei obsłudze nieruchomości, wynajmie i usługach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.  Większość podmiotów funkcjonuje na terenie Miasta Zambrów i są to w głównej mierze zakłady drobnej przedsiębiorczości. Największym zakładem przemysłowym jest Zambrowskie Przedsiębiorstwo Bawełniane "Zamtex". Inne branże przemysłu to: przetwórstwo rolno-spożywcze (Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Zakłady Mięsne Netter, Przetwórnia Owoców i Warzyw "Provitius"), mechanika precyzyjna ("Elmeks", "Telzam", "Laser"), przemysł budowlany ("Pref-Bud", "Rem-Bud", "Plast-Mar”). Działalność dużych zakładów przemysłowych ma ogromne znaczenie społeczno-ekonomiczne dla miasta. Dzięki rozwojowi różnych gałęzi przemysłu Zambrów posiada cechy nowoczesnego miasta.

W powiecie funkcjonuje 20 szkół średnich, z tego: 3 szkoły zawodowe, 3 licea ogólnokształcące, 3 licea profilowane, 2 technika dla młodzieży, 2 szkoły policealne, 7 szkół dla dorosłych, które kształcą m. in. w zawodach technicznych (np. informatyk, teleinformatyk, elektronik, elektryk, technik bhp), ekonomiczno – administracyjnych, rolniczych oraz wielu innych.

Szansą dla powiatu może być rozwój turystyki i agroturystyki oraz rolnictwa ekologicznego. Powiat Zambrowski, znany ze swojej gościnności oferuje przyjezdnym wiele pensjonatów agroturystycznych o najróżniejszych standardach, które powinny zadowolić nawet najbardziej wymagającego turystę przyjeżdżającego na wczasy.

Miasto Zambrów może poszczycić się pięknymi zabytkami:

 • Poryte Jabłoń – neoresansowy Dwór Woyczyńskich,
 • Rutki - Kossaki - Kościół pierwotnie gotycki, wielokrotnie przekształcany, obecniebazylikowy z klasycystyczną fasadą,
 • Tabędz - Kościół barokowy,
 • Zambrów - Kościół w stylu arkadkowym, bazylika transeptowa z dwuwieżową fasadą.

Na terenie powiatu istnieją również rezerwaty przyrody, należą do nich:

 • Bagno Wizna I - powstał w 1967 roku, jest to rezerwat torfowiskowy, powołano go w celu ochrony torfowiska niskiego ze stanowiskiem rzadkich roślin,
 • Bagno Wizna II - powstał w 1967 roku, jest to rezerwat torfowiskowy, powołano go w celu ochrony torfowiska wysokiego ze stanowiskiem rzadkich roślin,
 • Grabówka - powstał w 1996 roku, rezerwat leśny zachowany w celu ochrony wielogatunkowego lasu liściastego o wysokim stopniu naturalności,
 • Dębowe góry - powstał w 2001 roku, jest to rezerwat leśny utworzony w celu zachowania w stanie naturalnym znajdującej się tam dąbrowy świetlistej z dębem bezszypułkowym.

Na terenie powiatu funkcjonują ponadto 4 pomniki przyrody.

 Opracowanie własne na podstawie:

 1. http://www.powiatzambrowski.com/index.php?pokaz=gminy
 2. http://www.ugzambrow.pl/informacje_o_gminie.htm
 3. www.stat.gov.pl
 4. http://www.stat.gov.pl/bialystok/40_PLK_HTML.htm
 5. http://www.zambrow.nazwa.pl/informacje/2.html 

Z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, że na stronie internetowej "Obserwatorium" uruchomiono nową formę prezentacji danych statystycznych. Dotychczasowy sposób wizualizacji wskaźników charakteryzujących województwo podlaskie zmieniono zgodnie z Państwa sugestiami (m. in. zgłoszonymi w ankiecie oceniającej stronę "Obserwatorium").Na nowej stronie internetowej www. sai.bialystok.pl w zakładce "Wizualizacja Wskaźników" znajdziecie Państwo graficzną prezentację danych za okres od 2004 r. do 2008 r. w podziale na kategorie:

 • Gospodarka
 • Rynek Pracy
 • Edukacja
 • Opieka Społeczna

Nowe narzędzie wizualizacji danych umożliwia dopasowanie generowanych map i wykresów do Państwa indywidualnych potrzeb poprzez dobór kolorystyki oraz umożliwienie ich zapisu i wydruku.Informujemy, że wizualizacje w postaci map, tabel i wykresów, które zastąpiono nową formą prezentacji danychdostępne są w archiwum "Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" i można je otrzymać pisząc na adres mailowy: obserwatorium_info@wup.wrotapodlasia.pl

Kliknij na poniższy przycisk, aby przejść do zakładki "Wizualizacja Wskaźników"

Przycisk Wizualizacja wskaźników

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod