Przejdź do treści

Miasto Suwałki

Mapka z zaznaczeniem miasta Suwałk

Suwałki położone są w północnej części województwa podlaskiego. Powierzchnia Suwałk wynosi 65,24 km² i liczy ono ponad 69 tys. mieszkańców. Przeważająca część miasta znajduje się w północnej części Równiny Augustowskiej, zwanej Obniżeniem Suwalskim. Niewielkie północne fragmenty miasta (Wysoczyzna Szurpił i Krzemianek)  oraz północno-wschodnie (Wysoczyzna Szwajcarii i Osinek) należą do Pojezierza  Wschodniosuwalskiego.

Suwałki są administracyjnym, handlowym, kulturalno-oświatowym i turystycznym centrum Suwalszczyzny. Położenie geopolityczne miasta w bezpośrednim sąsiedztwie trzech państw: Rosji (Obwód Kaliningradzki), Litwy i Białorusi oraz przy drodze międzynarodowej ViaBaltica wyznacza charakter miasta przygranicznego, dając szansę stania się jednym z ważniejszych w regionie centrów wymiany handlowej.

W granicach miasta występują  dwa kompleksy leśne: „Las Szwajcaria" (na północy) oraz „Las Suwalski" (na południu), które są pozostałością dawnej Puszczy Perstuńskiej. Aktualnie na terenie Suwałk znajduje się 30 drzew - pomników przyrody, dominują jesiony wyniosłe oraz kasztanowce i klony zwyczajne. W faunie Suwałk spotyka się zarówno gatunki specyficzne dla terenów silnie zurbanizowanych, jak i również te, które występują wśród pól i na wsi. Kompleksy leśne przylegające do miasta i leżące w jego granicach  ułatwiają przemieszczanie się zwierząt w kierunku miasta. Do życia w warunkach zabudowy miejskiej przystosowały się nietoperze, których kilka gatunków stwierdzono w północnej i północnowschodniej części miasta. Przez Suwałki przepływa rzeka Czarna Hańcza. Wody Czarnej Hańczy, zaliczane są do tzw. krainy wód łososiowatych, występują tutaj następujące gatunki ryb: pstrąg potokowy, szczupak, płoć. Suwałki znane są z map pogody, jako najzimniejszy zakątek Polski.

Suwałki prowadzą szeroko rozwiniętą współpracę z organizacjami działającymi w kraju jak i zagranicą. Miasto należy do licznych organizacji krajowych tj.: Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Samorządów Polskich „Euroregionu Niemen”, Forum Samorządowe Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego i Ziemi Sejneńskiej, a także międzynarodowych tj.: Innovation Circle Network, Europejska Fundacja Lasów i Jezior „FONDELF”.  Władze miasta prowadzą także ożywioną współpracę z miastami w całej Europie, a mianowicie z miastem Grande-Synthe z Francji, Alytus i Mariampol z Litwy, Notodden z Norwegii, Rezekne z Łotwy, Voru z Estonii, oraz Waren z Niemiec. Na terenie Suwałk działa Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna – jedna z 14 specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, która ma za zadanie ułatwić rozwój drobnej przedsiębiorczości. Udziałowcami strefy są Skarb Państwa,  oraz samorządy miast Suwałki, Ełk i Gołdap.

Rozwijający się w Suwałkach przemysł rolno-spożywczy bazuje na lokalnej bazie surowcowej, dzięki czemu wyroby są wysoko cenione nie tylko w kraju, ale także za granicą. Wiodącym odbiorcą mleka z Suwalszczyzny jest Spółdzielnia Mleczarska "SUDOWIA" w Suwałkach. Istotną rolę w przetwórstwie rolno-spożywczym pełni  przedsiębiorstwo "Animex Grupa Drobiarska" Sp. z o.o. Zakład ten należy do światowej czołówki w produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności najwyższej jakości i jest jednym z najnowocześniejszych przedsiębiorstw w branży drobiarskiej w Polsce. Silną gałęzią gospodarki w Suwałkach jest także sektor drzewny - głównie tartaczny  i meblarski – firmy  „T&R ZIARKO” Fabryka Mebli oraz „Meblet”.

W Suwałkach funkcjonują 4 zasadnicze szkoły zawodowe, 8 techników dla młodzieży, 6 liceów ogólnokształcących, 2 licea profilowane oraz 13 szkół policealnych. W mieście prowadzone są międzyszkolne grupy nauki języka litewskiego, do których uczniowie uczęszczają w ramach zajęć pozalekcyjnych. Miasto daje również możliwość kształcenia na poziomie wyższym, zarówno w szkołach państwowych oraz niepaństwowych.

Opracowanie własne na podstawie:


Z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, że na stronie internetowej "Obserwatorium" uruchomiono nową formę prezentacji danych statystycznych. Dotychczasowy sposób wizualizacji wskaźników charakteryzujących województwo podlaskie zmieniono zgodnie z Państwa sugestiami (m. in. zgłoszonymi w ankiecie oceniającej stronę "Obserwatorium").Na nowej stronie internetowej www. sai.bialystok.pl w zakładce "Wizualizacja Wskaźników" znajdziecie Państwo graficzną prezentację danych za okres od 2004 r. do 2008 r. w podziale na kategorie:

  • Gospodarka
  • Rynek Pracy
  • Edukacja
  • Opieka Społeczna

Nowe narzędzie wizualizacji danych umożliwia dopasowanie generowanych map i wykresów do Państwa indywidualnych potrzeb poprzez dobór kolorystyki oraz umożliwienie ich zapisu i wydruku.Informujemy, że wizualizacje w postaci map, tabel i wykresów, które zastąpiono nową formą prezentacji danychdostępne są w archiwum "Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" i można je otrzymać pisząc na adres mailowy: obserwatorium_info@wup.wrotapodlasia.pl

Kliknij na poniższy przycisk, aby przejść do zakładki "Wizualizacja Wskaźników"

Przycisk Wizualizacja wskaźników

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod