Przejdź do treści

Powiat siemiatycki

Mapka z zaznaczeniem powiatu siemiatyckiego

Granice powiatu siemiatyckiego pokrywają się z obszarem Wysoczyzny Drohiczyńskiej rozciągającej się pomiędzy rzekami Bug i Nurzec na obszarze Niziny Północnopodlaskiej. Częśćterenu powiatu znajduje się w Dolinie Bugu, wielkoprzestrzennym elemencie Krajowego i Europejskiego Systemu Obszarów Chronionych. Teren powiatu położonego na prawym brzegu Bugu znajduje się jednocześnie w południowej częściobszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”. Ze względu na unikalne walory przyrodniczo-krajobrazowe na terenie powiatu utworzono Obszary Chronionego Krajobrazu:

 • "Dolina Bugu" - obejmuje część gmin: Mielnik, Siemiatycze i Drohiczyn,
 • "Dolina Bugu i Nurca" - obejmuje część gminy Perlejewo.

Rezerwaty:

 • "Góra Uszeście" (204 m n.p.m.) w Mielniku chroniący roślinność kserotermiczną,
 • "Grąd Radziwiłłowski" w Radziwiłłówce,
 • "Sokóle" w gminie Nurzec - Stacja,
 • "Koryciny" w gminie Grodzisk, Nadleśnictwo Rudka.
 • Zespół przyrodniczo - krajobrazowy w Mielniku: "Głogi" - fragment krawędzi przełomowej doliny Bugu w Mielniku. Są to dobrze zachowane twory polodowcowe w postaci serii wzniesień poprzecinanych siecią wąwozów. Występują tu rzadkie gatunki kserotermiczne.

Występują tutaj również liczne pomniki przyrody - 40 sztuk - najwięcej w Nurcu - Stacji, Mielniku, Dziadkowicach. W miejscowości Siemiony znajduje się największe skupisko 58 dębów w wieku 200 - 300 lat. Duże akweny wodne - rzeka Bug, trzy duże zalewy w Siemiatyczach - to doskonałe miejsce dla wędkarzy, miłośników kąpieli, spływów kajakowych. Lasy zachęcają do pieszych i rowerowych wycieczek szlakami turystycznymi Podlasia Nadbużańskiego oraz grzybobrania i wypraw łowieckich. Tych, którzy szukają wypoczynku na wsi zapraszają gościnne gospodarstwa agroturystyczne.

Powiat Siemiatycki jest regionem o wielokulturowej i wielonarodowościowejspecyfice. Zamieszkuje tu ludność wyznania rzymskokatolickiego i prawosławia. Pomimo różnicwyznaniowych i kulturowych ludność ta żyje zgodnie obok siebie kultywującswoje tradycje. O bogatej historii tej ziemi świadczą dziś liczne zabytki nieruchome – obiekty budownictwa i architektury, zespoły dworsko-parkowe, cmentarze i wiele stanowisk archeologicznych oraz zabytki ruchome eksponowane w obiektach sakralnych i muzeach. Znana jest Św. Góra Grabarka - miejsce kultu prawosławia i pielgrzymek na Święto Przemienienia Pańskiego w dniach 17 - 19 sierpnia.

Powierzchnia ogólna powiatu wynosi 1460 km2, a ludność liczy ponad 50 tys.

W skład powiatu siemiatyckiego wchodzą: 1 gmina miejska (Siemiatycze), 1 gmina miejsko-wiejska (Drohiczyn) oraz 7 gmin wiejskich (Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja, Siemiatycze, Perlejewo).

Powiat siemiatycki jest obszarem, na którym notowana jest jedna z najniższych stóp bezrobocia w województwie podlaskim.

Powiat położony jest na południu województwa podlaskiego, w środku historycznego Podlasia, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych łączących południową i północną Polskę (droga krajowa Nr 19 Suwałki - Rzeszów), centrum kraju zaś ze wschodnią granicą państwa. Przez teren powiatu przebiega linia kolejowa Siedlce – Mordy – Czeremcha – Hajnówka – Siemianówka – granica państwa.Usytuowanie powiatu w pobliżu granicy z Białorusią, stosunkowo niewielka odległość od Warszawy (130 km), Lublina (150 km) i Białegostoku (100 km) sprawiają, że Powiat Siemiatycki wiąże swoją przyszłość z rozwojem gospodarczym.

To region przede wszystkim rolniczy - ponad połowę powierzchni stanowią użytki rolne. W uprawach dominują zboża, mniejszą rolę odgrywa produkcja ziemniaków, roślin pastewnych i przemysłowych oraz warzyw. Gospodarstwa zajmują się również hodowlą bydła, głównie mlecznego. W regionie brakuje dużych zakładów przemysłowych, przeważają przedsiębiorstwa zajmujące się przemysłem rolno - spożywczym (mleczarstwo, mrożonki, produkcja lodów). Dobrze jest rozwinięty sektor handlu i usług. Najwięcej przedsiębiorstw funkcjonuje w sektorach: rolnictwo, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, handel i naprawy.

Największe przedsiębiorstwa w powiecie siemiatyckim to:

 • „Polser” Sp. z o.o. – przetwórstwo mleka,
 • „OK - Owocowe Koncentraty” w Siemiatyczach – przetwórstwo owoców,
 • „Oerlemans Food” Sp. z o.o. w Siemiatyczach – przetwórstwo warzyw,
 • „Pater Firma” A. E. Daniluk - Wytwórnia Kostki Brukowej w Siemiatyczach,
 • PHU „Komirex” – skup, przetwórstwo i export grzybów,
 • Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń" S.A. Stacja Pomp Nr l
  w Adamowie,
 • "OMP" Sp. z o.o. w Krakowie Mielnickie Zakłady Kredowe w Mielniku.

Na terenie powiatu rozwija się twórczość ludowa: rzeźbiarstwo, kowalstwo artystyczne, wikliniarstwo, koronkarstwo i hafciarstwo. Kultywuje się tradycje robienia palm i malowania pisanek wielkanocnych.

Na terenie powiatu siemiatyckiego istniej ą dwie wyższe uczelnie: Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Filia w Drohiczynie oraz NadbużańskaSzkoła Wyższaw Siemiatyczach.

Funkcjonują tu 3 Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla Młodzieży, 2 Licea Ogólnokształcące dla Młodzieży, 1 Liceum Profilowane dla Młodzieży, 3 Technika dla Młodzieży, 1 Szkoła Policealna i 5 Szkół dla Dorosłych, w których można kształcić się na kierunkach związanych z technologią żywności, rolnictwem, informatyką, ochroną osób i mienia, fryzjerstwem i muzyką.

Opracowaniewłasne na podstawie:

 1. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Siemiatyckiego na lata 2007 – 2013
 2. http://www.siemiatycze.pl
 3. http://www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/powiaty_gminy/siemiatycki/
 4. http://region.e-podlasie.pl/powiaty/siemiatycki.html

Z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, że na stronie internetowej "Obserwatorium" uruchomiono nową formę prezentacji danych statystycznych. Dotychczasowy sposób wizualizacji wskaźników charakteryzujących województwo podlaskie zmieniono zgodnie z Państwa sugestiami (m. in. zgłoszonymi w ankiecie oceniającej stronę "Obserwatorium").Na nowej stronie internetowej www. sai.bialystok.pl w zakładce "Wizualizacja Wskaźników" znajdziecie Państwo graficzną prezentację danych za okres od 2004 r. do 2008 r. w podziale na kategorie:

 • Gospodarka
 • Rynek Pracy
 • Edukacja
 • Opieka Społeczna

Nowe narzędzie wizualizacji danych umożliwia dopasowanie generowanych map i wykresów do Państwa indywidualnych potrzeb poprzez dobór kolorystyki oraz umożliwienie ich zapisu i wydruku.Informujemy, że wizualizacje w postaci map, tabel i wykresów, które zastąpiono nową formą prezentacji danychdostępne są w archiwum "Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" i można je otrzymać pisząc na adres mailowy: obserwatorium_info@wup.wrotapodlasia.pl

Kliknij na poniższy przycisk, aby przejść do zakładki "Wizualizacja Wskaźników"

Przycisk Wizualizacja wskaźników

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod