Przejdź do treści

Powiat sokólski

Mapka z zaznaczeniem powiatu sokólskiego

Powiat sokólski mieści się w środkowo - wschodniej części województwa podlaskiego, na obszarze Wzgórz Sokólskich, będących częścią Niziny Północnopodlaskiej. Przez powiat przebiega droga międzynarodowa Warszawa - Białystok - Kuźnica - Grodno. Obszar powiatu znany jest z tego, że obok siebie mieszkają wyznawcy religii katolickiej, prawosławnej oraz islamu.

Powiat sokólski posiada wiele walorów przyrodniczych. Na jego terenie znajduje się znaczna część Puszczy Knyszyńskiej. Teren puszczy jest bogato urzeźbiony, z licznymi wzniesieniami morenowymi. Można znaleźć tam wspaniałe punkty widokowe. Istnieją tu rezerwaty przyrody: Budzisk – zachowany w naturalnym stanie fragment Puszczy Knyszyńskiej z grądami i torfowiskami, Stare Biele – fragment Puszczy Knyszyńskiej z wieloma chronionymi gatunkami flory i fauny, Góra Pieszczana - fragment Puszczy Knyszyńskiej z naturalnym drzewostanem świerkowo – sosnowym, Woronicza - zachowana w stanie naturalnym dolina strumienia Woronicza oraz przyległe wzniesienia morenowe, Międzyrzecze - fragment Puszczy Knyszyńskiej z urozmaiconą rzeźbą terenu i występowaniem dużej ilości źródlisk, Bahno w Borkach, torfowiskowe zbiorowiska o charakterze borealnym, Starodrzew Szyndzielski - fragment Puszczy Knyszyńskiej z starodrzewem typu ciepłolubnego lasu sosnowo - świerkowo – dębowego, Nietupa - ostoja bobrów w zatorfionej dolinie rzeki Nieputa, Kozłowy Ług - zachowany ze względów naukowych i dydaktycznych jako rozległe torfowisko niskie w początkowym stadium sukcesji leśnej.

W powiecie zostały wytyczone  szlaki turystyczne. Szczególną atrakcją powiatu jest "Szlak tatarski" zawierający liczne pamiątki związane z ludnością tatarską. Walorem turystycznym są też miejsca kultu religijnego np. Sanktuarium w Różanymstoku, meczety: w Kruszynianach i Bohonikach, a także cmentarze odmienność kulturowa, różnorodność etniczna i wyznaniowa.

Powierzchnia powiatu wynosi 2054,42 km2, a liczba mieszkańców około 75 tys. osób. W skład powiatu sokólskiego, wchodzą jednostki miejsko-gminne: Dąbrowa Białostocka, Sokółka i Suchowola, a także jednostki gminne: Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra i Szudziałowo.

Bezrobocie na terenie powiatu sokólskiego charakteryzuje się: sezonowością (odpływ z bezrobocia podejmujących prace sezonowe, krótkoterminowe w okresach wiosenno – letnich, napływ bezrobocia w okresie jesienno – zimowym), dużą liczbą bezrobotnych będących w wieku najwyższej aktywności zawodowej, wysokim odsetkiem osób długotrwale bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, dużym procentem osób posiadających niskie kwalifikacje – wykształcenie zawodowe i podstawowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy, brakiem perspektyw dla absolwentów szkół, wysokim bezrobociem na terenach wiejskich, niską mobilnością przestrzenną i zawodową bezrobotnych.

Powiat sokólski jest regionem typowo rolniczym. Przeważają gospodarstwa indywidualne nastawione na produkcję zbóż i ziemniaków, hodowlę bydła, zwłaszcza mlecznego oraz koni typu sokólskiego. Głównymi branżami przemysłowymi w powiecie jest produkcja i przetwórstwo artykułów spożywczych (przemysł mleczarski, mięsny, owocowo-warzywny). W regionie istnieją jednostki zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczymi niemal wszystkie należą do sektora prywatnego. Niektóre regiony powiatu specjalizują się w uprawie truskawek i porzeczek. Dużą renomą cieszy się sokólska mleczarnia „Somlek” produkująca, m.in.: jogurty, kefir sokólski, czy serek tatarski. Najwięcej firm zajmuje się handlem, poza tym jest tutaj sporo przedsiębiorstw produkcyjnych i budowlanych wykorzystujących lokalne surowce, takie jak: drzewo czy kruszywa. Działają tu  kopalnie kruszywa w Zadworzanach, Kundzinie i Gieniuszach. Dobrze rozwija się agroturystyka, na terenie powiatu sokólskiego działają 33 kwatery agroturystyczne. Właściciele oferują turystom potrawy kuchni regionalnej, wycieczki piesze i rowerowe szlakami oraz przejażdżki konne. Dla entuzjastów lokalne koła łowieckie organizują polowania.

Ogromne znaczenie dla powiatu ma międzynarodowa trasa drogowa i kolejowa Warszawa – Grodno i dalej w kierunku na Wilno, Rygę, Sankt Petersburg, Mińsk i Moskwę. Przebiegającą przez Sokółkę drogą nr 19 przemieszcza się ciężki transport kołowy ze wszystkich krajów Europy.

W powiecie sokólskim funkcjonuje 7 zespołów ponadgimnazjalnych, 25 szkół średnich tzn. 6 liceów ogólnokształcących i 19 szkół zawodowych, w tym 5 zasadniczych.

Opracowanie własne na podstawie:

  1. http://www.sokolka-powiat.pl/
  2. http://www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/powiaty_gminy/sokolski/
  3. http://region.e-podlasie.pl/powiaty/sokolski.html
  4. Załącznik do Uchwały Nr XIX/129/04 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. Plan Rozwoju Powiatu Sokólskiego na lata 2004-2006

Z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, że na stronie internetowej "Obserwatorium" uruchomiono nową formę prezentacji danych statystycznych. Dotychczasowy sposób wizualizacji wskaźników charakteryzujących województwo podlaskie zmieniono zgodnie z Państwa sugestiami (m. in. zgłoszonymi w ankiecie oceniającej stronę "Obserwatorium").Na nowej stronie internetowej www. sai.bialystok.pl w zakładce "Wizualizacja Wskaźników" znajdziecie Państwo graficzną prezentację danych za okres od 2004 r. do 2008 r. w podziale na kategorie:

  • Gospodarka
  • Rynek Pracy
  • Edukacja
  • Opieka Społeczna

Nowe narzędzie wizualizacji danych umożliwia dopasowanie generowanych map i wykresów do Państwa indywidualnych potrzeb poprzez dobór kolorystyki oraz umożliwienie ich zapisu i wydruku.Informujemy, że wizualizacje w postaci map, tabel i wykresów, które zastąpiono nową formą prezentacji danychdostępne są w archiwum "Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" i można je otrzymać pisząc na adres mailowy: obserwatorium_info@wup.wrotapodlasia.pl

Kliknij na poniższy przycisk, aby przejść do zakładki "Wizualizacja Wskaźników"

Przycisk Wizualizacja wskaźników

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod