Przejdź do treści

Powiat bielski

Mapka z zaznaczeniem powiatu bielskiego

Powiat bielski położony jest w południowej części woj. podlaskiego, na obszarze Zielonych Płuc Polski, na lekko falistych obszarach Równiny Bielskiej. Około 30 km na wschód od Bielska Podlaskiego rozciąga się Puszcza Białowieska. Na zachodzie, powiat bielski sąsiaduje z Narwiańskim Parkiem Narodowym. Powiat jest piątym pod względem powierzchni oraz trzecim pod względem liczby ludności w województwie podlaskim. Jego obszar wynosi 1 385 km kw. i jest zamieszkiwany przez około 60 tys. osób. Prawie połowa ludności zamieszkuje w stolicy powiatu – Bielsku Podlaskim.

Na terenie powiatu są dwa miasta i sześć gmin wiejskich.W powiecie około 19 proc. powierzchni zajmuje areał lasów. Bliskość tak atrakcyjnych przyrodniczo miejsc sprawia, że oferta rekreacyjno-turystyczna powiatu jest wyjątkowo bogata.Najważniejsze elementy składające się na atrakcyjność turystyczną powiatu bielskiego:

 • znajdujący się w pobliżu Białowieski Park Narodowy, z dobrze zachowanym drzewostanem pierwotnym oraz rezerwatem Żubrów (wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO), 
 • Dolina rzeki Narwi rozciągająca się w północnej części powiatu, stanowiąca jego północną granicę,
 • Dolina rzeki Nurzec przebiegająca przez teren czterech gmin powiatu (Orla, Brańsk, Boćki, Rudka),
 • bliskie sąsiedztwo Rezerwatu Przyrody „Koryciny”, graniczącego z powiatem od strony południowo-zachodniej,
 • charakterystyczny urbanistyczny układ wsi, położenie w granicach terenu Krainy Żubra.
 • cechą charakterystyczną powiatu jest jego dziedzictwo kulturowe i religijne, mające swój wyraz w różnorodności zabytków, obrzędów religijnych i miejscowych obyczajów.

Powiat ma charakter głównie rolniczy, posiada również dobre warunki dla rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. Przez jego teren wiodą szlaki komunikacyjne łączące Zachód ze Wschodem oraz Północ z Południem, co jest ważnym aspektem rozwoju międzynarodowej wymiany handlowej. Powiat bielski stanowi prężnie rozwijający się region. Głównym centrum gospodarczym powiatu mającym potencjał i perspektywy dalszego rozwoju jest miasto Bielsk Podlaski. Liczącą się dziedzinę gospodarki w powiecie stanowi budownictwo, reprezentowane m. in. poprzez takie przedsiębiorstwa jak Budimex Danwood, Unibep, Polbud. W zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego szeroko znany jest zakład mleczarski Mlekovita sp. z o.o., której udziałowcem jest największa w kraju Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita” z Wysokiego Mazowieckiego. Przetwórstwo rybne reprezentuje firma Suempol, która zajmuje się m.in. produkcją wyrobów z łososia. Większa część produkcji trafia na eksport, ale wyroby Suempolu są również obecne na rynku krajowym. Bielski oddział Zakładów Mięsnych "Netter" oferuje w ciągłej sprzedaży wysokiej jakości mięso surowe, wędzonki, wędliny i wyroby garmażeryjne. W zakresie produkcji napojów i wód firma Hoop Polska sp. z o.o. może się poszczycić mianem jednego z największych tego rodzaju zakładów w środkowo-wschodniej Europie.

Od kilku lat powiat bielski należy do grupy powiatów województwa podlaskiego o najniższej stopie bezrobocia rejestrowanego. Charakteryzuje się  ono niekorzystną strukturą, na którą składa się: utrzymujący się wysoki udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi, związany ze specyfiką powiatu bielskiego oraz ze struktur ą zatrudnienia w powiecie (mniejsza liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących na wsi, stosunkowo mała mobilność, niski poziom kwalifikacji, a często brak motywacji do pracy wśród mieszkańców wsi, nadają bezrobociu wiejskiemu charakter długookresowy),  utrzymujący się wysoki udział bezrobotnych kobiet, wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych.

Na terenie powiatu funkcjonuje 7 szkół ponadgimnazjalnych: 2 samodzielne licea ogólnokształcące i pięć zespołów szkół.  Centrum edukacji w powiecie bielskim stanowi miasto Bielsk Podlaski.

W szkołach prowadzonych przez Powiat bielski uczniowie mogą kształcić się w następujących zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik mechanik, technik budownictwa, technik agrobiznesu, technik rolnik, technolog żywienia i gospodarstwa domowego, technik informatyk, technik hotelarstwa, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, krawiec, cieśla. Młodzież o zainteresowaniach muzycznych może kształcić się w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia. W mieście działa jedyne w Polsce Policealne Studium Ikonograficzne. Na terenie powiatu brakuje szkół stopnia wyższego. Najbliższym ośrodkiem akademickim jest miasto Białystok, oddalone od stolicy powiatu o ok. 50 km.

Opracowanie własne na podstawie:

 1. http://www.bisi.org.pl/powiat.htm
 2. http://www.powiatbielski.pl/content/view/1/4/lang,pl/
 3. "Plan Rozwoju Lokalnego Dla Powiatu Bielskiego Na Lata 2007-2013"

Z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, że na stronie internetowej "Obserwatorium" uruchomiono nową formę prezentacji danych statystycznych. Dotychczasowy sposób wizualizacji wskaźników charakteryzujących województwo podlaskie zmieniono zgodnie z Państwa sugestiami (m. in. zgłoszonymi w ankiecie oceniającej stronę "Obserwatorium").Na nowej stronie internetowej www. sai.bialystok.pl w zakładce "Wizualizacja Wskaźników" znajdziecie Państwo graficzną prezentację danych za okres od 2004 r. do 2008 r. w podziale na kategorie:

 • Gospodarka
 • Rynek Pracy
 • Edukacja
 • Opieka Społeczna

Nowe narzędzie wizualizacji danych umożliwia dopasowanie generowanych map i wykresów do Państwa indywidualnych potrzeb poprzez dobór kolorystyki oraz umożliwienie ich zapisu i wydruku.Informujemy, że wizualizacje w postaci map, tabel i wykresów, które zastąpiono nową formą prezentacji danychdostępne są w archiwum "Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" i można je otrzymać pisząc na adres mailowy: obserwatorium_info@wup.wrotapodlasia.plKliknij na poniższy przycisk, aby przejść do zakładki "Wizualizacja Wskaźników"

Przycisk Wizualizacja wskaźników

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod