Przejdź do treści

Powiat łomżyński

Mapka z zaznaczeniem powiatu łomżyńskiego

Powiat łomżyński położony jest w zachodniej części województwa podlaskiego. Ze względu na niski stopień zanieczyszczenia środowiska cały obszar znajduje się na obszarze "Zielonych Płuc Polski". Pod względem geograficznym powiat znajduje się na terytorium makroregionu Niziny Północnomazowieckiej, w skład którego wchodzą 3 mezoregiony: Międzyrzecze Łomżyńskie, Równina Kurpiowska oraz Dolina Dolnej Narwi. Walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz historia i kultura północnego Mazowsza tworzą wspaniałe warunki dla rozwoju turystyki. Ziemia Łomżyńska jest atrakcyjna o każdej porze roku. Do odwiedzenia powiatu łomżyńskiego zachęca nieskażone, obfitujące w lasy środowisko, czyste wody z dużą różnorodnością ryb oraz bogate tradycje kulturowe z ciągle żywą, gwarą kurpiowską. Na obszarze powiatu jest wiele miejsc atrakcyjnych dla przyrodników, zwłaszcza dla ornitologów, osób podglądających naturalną przyrodę, wędkarzy, myśliwych, grzybiarzy. Na turystów czekają hotele, zajazdy, pensjonaty, ośrodki wczasowe oraz gospodarstwa agroturystyczne.

Atrakcje przyrodnicze:

1. Rezerwaty Przyrody:

 • Kaniston – rezerwat typu leśnego, chroniący zwarty, naturalny kompleks olsów w Puszczy Kurpiowskiej.
 • Kalinowo – rezerwat typu leśnego, zachowujący fragment lasu grądowego w przełomowym odcinku rzeki Narwi.
 • Czarny Kąt – rezerwat typu leśnego, chroniący zbiorowiska boru brusznicowego i czernicowego charakterystycznego dla Puszczy Kurpiowskiej.
 • Łokieć – rezerwat typu leśnego, zachowujący w stanie naturalnym zbiorowiska torfowisk typu niskiego i wysokiego oraz naturalne zbiorowiska leśne charakterystyczne dla Puszczy Kurpiowskiej.
 • Rycerski Kierz – rezerwat typu leśnego, utworzony w celu zachowania niezwykle rzadkiego grądu czyśćowego oraz dąbrowy świetlistej.
 • Wielki Dział – rezerwat typu leśnego, chroniący zachowane w stanie naturalnym zbiorowiska typu łęgowego mieszczącego się w Dolinie Narwi.

2. Łomżyński Park Krajobrazowy - utworzony w celu zachowania zalewowych terenów doliny Narwi.

3. Obszary chronionego krajobrazu:

 • Doliny Dolnej Narwi,
 • Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi - zachowujący doliny Narwi i Pisy z licznymi meandrami i starorzeczami oraz fragment Puszczy Kurpiowskiej.
 • Lasy Pniewskie, Lasy Czerwonego Boru.
 • Rzeki Biebrza, Narew i Pisa stanowiące z dopływami szlaki turystyki wodnej i miejsca rekreacji.

Na terenie powiatu nie brak również zabytków. Zachowały się ś redniowieczne grodziska w: Samborach, Wiźnie, Pieńkach-Grodzisku, a szczególnie w Starej Łomży. Najcenniejsze zbiory dawnej kultury Kurpiów można w dalszym ciągu oglądać w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie. Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie jest jednym z dwóch najstarszych w naszym kraju Muzeów na wolnym powietrzu. Ma on charakter parku etnograficznego. Łomżyńską przyrodę w miniaturze można podziwiać w Muzeum Przyrody w Drozdowie. Od 1984 roku w rodowej siedzibie Lutosławskich w Drozdowie funkcjonuje Muzeum Przyrody. Obecnie Muzeum zajmuje się badaniem przyrody północno-wschodniej Polski, a w szczególności Ziemi Łomżyńskiej, gromadzeniem i trwałą ochroną muzealiów przyrodniczych a także gromadzeniem i ochroną przedmiotów i archiwaliów dotyczących historii Drozdowa i rodziny Lutosławskich. Odbywają się tu także koncerty poświęcone twórczości Witolda Lutosławskiego i innych kompozytorów.

Powiat Łomżyński jest regionem typowo rolniczym. Z pracy w gospodarstwach rolnych utrzymuje się aż 65% mieszkańców. Rolnicy zajmują się zarówno uprawą zbóż i ziemniaków, jak i hodowlą bydła i trzody chlewnej. Użytki rolne stanowią 70,4 % powierzchni powiatu, a 21,3 % zajmują lasy. Występuje tu rolnictwo o korzystnej strukturze agrarnej ze specjalizacją w hodowli bydła mlecznego.

Obszar powiatu zajmuje 1.354 km2 powierzchni. Swoim zasięgiem obejmuje 9 gmin: 2 gminy wiejsko-miejskie (Jedwabne i Nowogród) oraz 7 gmin wiejskich (gm. Łomża, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna i Zbójna). Powiat łomżyński zamieszkuje około 51 tys. mieszkańców. Ludność w miastach powiatu łomżyńskiego stanowi zaledwie 7,85% mieszkańców, zaś wieś zamieszkuje – 92,15% ludności, co świadczy o typowo rolniczym charakterze gospodarki powiatu.

Powiat łomżyński ma dość dobry układ komunikacyjny, na który składa się sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, co ma istotne znaczenie przy braku pasażerskiego transportu kolejowego.

Łomżyński należy do tej grupy powiatów województwa podlaskiego w których notowana jest niższa stopa bezrobocia. Ma to związek z rolniczym charakterem regionu i faktem największego zatrudnienie w tym sektorze. Bezrobocie dotyka w większym stopniu kobiety niż mężczyzn, struktura wg płci jest zróżnicowana w poszczególnych gminach.

W przemyśle dominują przedsiębiorstwa z branży rolno - spożywczej, budowlanej i drzewnej. Najwyższą dynamikę rozwojową wykazuje przemysł mleczarski reprezentowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Piątnicy, w którym to obserwuje się przyspieszone procesy dostosowawcze do wymogów rynku.

Na terenie powiatu łomżyńskiego funkcjonują dwa zespoły szkół ponadgimnazjalnych, dwie szkoły niepubliczne ogólnokształcące z uprawnieniami szkół publicznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marianowie, dwa technika i jedna szkoła policealna. Młodzież może kształcić się w zawodach na przykład związanych z rolnictwem, mechanizacją rolnictwa, w zawodach ogrodniczych .

Popularyzacją kultury w powiecie zajmują się Regionalny Ośrodek Kultury w Zbójnej, Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Muzeum Północno - Mazowieckie ze Skansenem Kurpiowskim w Nowogrodzie. Organizacją imprez zajmuje się Regionalny Ośrodek Kultury. Do najważniejszych cyklicznych imprez kulturalnych zaliczamy: Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie, Przegląd Sztuki Ludowej, Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Nowogrodzie, Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Nowogrodzie, Wigilia Twórców Ludowych w Nowogrodzie, Ogólnopolski Festiwal Muzyczny z udziałem gwiazd polskiej opery i operetki w dworku Lutosławskich w Drozdowie, Festiwal Filmów Przyrodniczych w Wiźnie, Targi Turystyki w Wiźnie, Jarmark Żywności Naturalnej w Wiźnie.

 1. Opracowanie własne na podstawie:
 2. http://www.powiatlomzynski.pl/
 3. http://www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/powiaty_gminy/lomzynski/
 4. http://region.e-podlasie.pl/powiaty/lomzynski.html
 5. Wieloletni plan inwestycyjny Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007-2015

Z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, że na stronie internetowej "Obserwatorium" uruchomiono nową formę prezentacji danych statystycznych. Dotychczasowy sposób wizualizacji wskaźników charakteryzujących województwo podlaskie zmieniono zgodnie z Państwa sugestiami (m. in. zgłoszonymi w ankiecie oceniającej stronę "Obserwatorium").

Na nowej stronie internetowej www. sai.bialystok.pl w zakładce "Wizualizacja Wskaźników" znajdziecie Państwo graficzną prezentację danych za okres od 2004 r. do 2008 r. w podziale na kategorie:

 • Gospodarka
 • Rynek Pracy
 • Edukacja
 • Opieka Społeczna

Nowe narzędzie wizualizacji danych umożliwia dopasowanie generowanych map i wykresów do Państwa indywidualnych potrzeb poprzez dobór kolorystyki oraz umożliwienie ich zapisu i wydruku.

Informujemy, że wizualizacje w postaci map, tabel i wykresów, które zastąpiono nową formą prezentacji danych

dostępne są w archiwum "Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" i można je otrzymać pisząc na adres mailowy: obserwatorium_info@wup.wrotapodlasia.pl

Kliknij na poniższy przycisk, aby przejść do zakładki "Wizualizacja Wskaźników"

Przycisk Wizualizacja wskaźników

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod