Przejdź do treści

Powiat augustowski

Mapka z zaznaczeniem powiatu augustowskiego

Powiat augustowski położony jest w północno – wschodniej części województwa podlaskiego, zajmuje powierzchnię 1658 km2, którą zamieszkuje ok. 60 tys. osób. W jego skład wchodzą miasto Augustów, miasto Lipsk oraz pięć gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, Płaska i Sztabin.

Do podstawowych atutów tej części województwa należą: zróżnicowany krajobraz polodowcowy, rozległe lasy, niska gęstość zaludnienia oraz interesujące pomniki dziedzictwa kulturowego. Teren ten to jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych nie tylko województwa ale i Polski, przyciągający wielu turystów. Miasta i gminy należące do powiatu augustowskiego posiadają wyjątkowe walory przyrodnicze, turystyczne, uzdrowiskowe, które umożliwiają uprawianie różnorodnych form turystyki aktywnej (wycieczki rowerowe, krajobrazowe, żeglarstwo, kajakarstwo, windsurfing) i wiejskiej (agroturystyka, ekoturystyka). Ponadto w Augustowie znajduje się jedyny w Polsce profesjonalny wyciąg elektryczny narciarstwa wodnego.W 1993 roku - decyzją Ministra Zdrowia i Opieki  Społecznej, Augustów uzyskał status uzdrowiska. Nowoczesna baza zabiegowa przyciąga kuracjuszy do augustowskiego sanatorium specjalizującego się w profilaktyce zdrowotnej, leczeniu schorzeń przewlekłych oraz rehabilitacji, a zwłaszcza w leczeniu schorzeń narządu ruchu, chorób reumatycznych i układu krążenia.

Na terenie powiatu istnieje 10 rezerwatów przyrody, 55 jezior oraz Kanał Augustowski łączący dwa systemy wodne rzek Wisły i Niemna. Jeziora użytkowane są jako obiekty prowadzenia gospodarki rybackiej i wędkarstwa oraz rekreacyjnie jako miejsce wypoczynku nad wodą (kąpieliska, plaże) i uprawiania turystyki wodnej (żeglarstwo, kajakarstwo). Powiat augustowski posiada największą w województwie podlaskim sieć szlaków wodnych oraz największą bazę noclegową - 137 obiektów (hotele, pensjonaty, schroniska, stanice, campingi, sanatoria, pola biwakowe) - łącznie około 8 tys. miejsc noclegowych. Na terenie powiatu augustowskiego bardzo prężnie rozwija się agroturystyka. W ofercie oprócz noclegów znajduje się wiele dodatkowych atrakcji, np. kuchnia regionalna, ogniska i kuligi itp. Atrakcją jest także różnorodność kulturowa pogranicza.

Powiat augustowski posiada korzystne warunki rozwoju ekologicznego. Liczba gospodarstw gospodarujących metodami ekologicznymi powoli, ale wciąż rośnie.Rolnictwo jako producent surowców dla przemysłu rolno - spożywczego odgrywa decydującą rolę wśród działów gospodarki. Kierunki prowadzonej produkcji roślinnej i zwierzęcej są ściśle dostosowane do uwarunkowań klimatycznych i glebowych. Produkcja rolnicza ma na ogół charakter wielokierunkowy. Produkcja roślinna podporządkowana jest potrzebom paszowym produkcji zwierzęcej. Powiat augustowski dysponuje dużym potencjałem do rozwoju produkcji zwierzęcej. Dominującym kierunkiem jest hodowla bydła i trzody chlewnej. Istnieje tu Zakład Mleczarni z Grajewa; przetwórstwem zboża zajmuje się jedyny na terenie powiatu młyn „Młynex” w Mazurkach oraz przetwórstwem mięsa niewielka ubojnia GS „SCH” w Augustowie, a także dwie masarnie: Zakład Masarniczy w Sztabinie i Zakład Masarniczy „Kabanos” w Augustowie.  Największym przedsiębiorstwem w powiecie jest British American Tabacoo S.A., które zajmuje się przetwórstwem tytoniu. W Augustowie funkcjonuje też kilka dużych stoczni jachtowych, produkujących między innymi jachty żaglowe, jachty i łodzie motorowe, cieszące się dużym popytem na rynku francuskim, niemieckim, belgijskim i holenderskim.

Przez powiat augustowski przebiega międzynarodowa droga VIA BALTICA, łącząca Europę Centralną i Zachodnią ze Skandynawią i północną Rosją, a takżelinia kolejowa: Warszawa Sokółka Augustów - Suwałki-Trakiszki - (Granica Państwa) - „RAIL BALTICA”. Położenie powiatu augustowskiego w pobliżu wschodniej granicy państwa z Białorusią,  Litwą i Rosją stwarza korzystne warunki dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz turystyki.

Powiat augustowski należy do powiatów województwa podlaskiego, w których w ostatnich latach utrzymuje się wysoka stopa bezrobocia.

Powiat augustowski prowadzi: 1 zasadniczą szkołę zawodową oraz 2 szkoły średnie zawodowe i artystyczne, młodzież pobiera naukę w 2 liceach ogólnokształcących i 3 profilowanych, a dorośli w 2 liceach ogólnokształcących ponadgimnazjalnych oraz 1 uzupełniającym. W powiecie funkcjonują również 2 szkoły policealne dla młodzieży i 5 dla dorosłych, 7 technikum. Szkolnictwo ponadgimnazjalne skoncentrowane jest głównie w Augustowie. Średnie szkoły zawodowe kształcą młodzież w kierunkach ekonomiczno-handlowym, mechanicznym, odzieżowym, rolniczym, agrobiznesu, budowlano-elektrycznym, hotelarskim.

Opracowanie własne na podstawie:

  1. http://www.augustowski.home.pl/
  2. http://www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/powiaty_gminy/augustowski/
  3. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Augustowskiego na lata 2007 – 2013

Z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, że na stronie internetowej "Obserwatorium" uruchomiono nową formę prezentacji danych statystycznych. Dotychczasowy sposób wizualizacji wskaźników charakteryzujących województwo podlaskie zmieniono zgodnie z Państwa sugestiami (m. in. zgłoszonymi w ankiecie oceniającej stronę "Obserwatorium").

Na nowej stronie internetowej www. sai.bialystok.pl w zakładce "Wizualizacja Wskaźników" znajdziecie Państwo graficzną prezentację danych za okres od 2004 r. do 2008 r. w podziale na kategorie:

  • Gospodarka
  • Rynek Pracy
  • Edukacja
  • Opieka Społeczna

Nowe narzędzie wizualizacji danych umożliwia dopasowanie generowanych map i wykresów do Państwa indywidualnych potrzeb poprzez dobór kolorystyki oraz umożliwienie ich zapisu i wydruku.

Informujemy, że wizualizacje w postaci map, tabel i wykresów, które zastąpiono nową formą prezentacji danych

dostępne są w archiwum "Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" i można je otrzymać pisząc na adres mailowy: obserwatorium_info@wup.wrotapodlasia.pl

Kliknij na poniższy przycisk, aby przejść do zakładki "Wizualizacja Wskaźników"

Przycisk Wizualizacja wskaźników

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod