Przejdź do treści

Miasto Białystok

Mapka z zaznaczeniem miasta Białystok

Białystok położony na Nizinie Podlaskiej, w zachodniej części makroregionu zwanego Wysoczyzną Białostocką. Jest największym miastem północno-wschodniej Polski i stolicą województwa podlaskiego.

W gronie miast wojewódzkich, Białystok jest 2 miastem pod względem gęstości zaludnienia, 11 pod względem liczby ludności i 13 pod względem powierzchni. Białystok pełni rolę administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu. Położenie miasta w sąsiedztwie Białorusi, Litwy i Rosji oraz dogodne połączenia komunikacyjne, stwarzają doskonałe warunki do rozwoju gospodarczego i kulturalnego.

Uwarunkowania geograficzne i historyczne sprawiły, że Białystok jest miejscem, gdzie od wieków żyli wspólnie ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości. Białorusini, Rosjanie, Tatarzy, Romowie i Ukraińcy przyczynili się do piękna tego miasta, jego wzbogacenia  w zabytki sakralne różnych wyznań: prawosławia, protestantyzmu, luteranizmu, baptyzmu, a także muzułmańskiego. Zamieszkujące tu mniejszości narodowe czynią to miasto wyjątkowym kulturowo, co ukształtowało jego specyficzny charakter - otwartość, życzliwość i gościnność.

Cechą charakterystyczną  mieszkańców jest gwara białostocka. Miasto nazywane jest Zielonymi Płucami Polski - ponieważ około 32% jego powierzchni zajmują tereny zielone - parki, skwery i lasy. W obrębie Białegostoku znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Puszcza Knyszyńska, Narwiański Park Narodowy).

Białystok jest miastem na prawach powiatu o powierzchni 102,12 km2 i ludności ok. 300 tys. mieszkańców. Jest również członkiem Unii Metropolii Polskich.

Białystokto duży ośrodek przemysłowy. Wiodącymi branżami w gospodarce jest przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł elektrotechniczny, rozwinięty jest także przemysł elektromaszynowy (elektroniczny, maszynowy i metalowy) oraz drzewny, spożywczy i materiałów budowlanych. Duże zakłady przemysłu tekstylnego to: Fabryka Dywanów Agnella S.A. Przedsiębiorstwo Handlu Tekstyliami Sp. z o.o, Zakład Przemysłu Odzieżowego Kostar. Największe zakłady przemysłu spożywczego to: PMB S.A., Chłodnia Białystok S.A., Polmos Białystok S.A. , Agrovita Białystok Sp.
z o.o., Kompania Piwowarska SA Browar Dojlidy. Spośród zakładów przemysłu elektromaszynowego i innego warto wymienić Fabrykę Przyrządów i Uchwytów "Bison-Bial" S.A, "NIBE - Biawar" sp. z o.o., "Altrad Spomasz" S.A., "BIAFORM" S.A. Zakłady Przemysłu Sklejek, Białostockie Fabryki Mebli S.A, Elektrociepłownię Białystok S.A., KAN Sp. z o.o. Istotną rolę w gospodarce miasta odgrywa także budownictwo mieszkaniowe. Szacuje się, że w gospodarce miasta pracuje około 100 tys. osób, w tym ok. 76,5 tys. w jednostkach zatrudniających powyżej 9 osób, z tego w sektorze prywatnym 40,6 tys. osób, co stanowi 53,1% ogółu pracujących w tych jednostkach.

W Białymstoku usytuowane jest Centrum Promocji Rynku Wschodniego, odbywają się tutaj międzynarodowe targi: tekstylno-odzieżowe, żywności i przetwórstwa, konsumpcyjne, rolno-spożywcze. W Bałymstoku znajduje się wiele galerii handlowych, hipermarketów, supermarketów różnych branż.Przez ten teren przebiegają ważne szlaki komunikacyjne - dawne trakty handlowe: linia kolejowa Warszawa – Grodno – Wilno - Sankt Petersburg, droga krajowa Nr 19 Białystok-Kuźnica Białostocka (przejście graniczne z Białorusią), droga krajowa Nr 18 Białystok- Augustów - Ogrodniczki (przejście graniczne z Litwą).

Obecnie Białystok jest największym ośrodkiem edukacyjnym województwa podlaskiego. Kształci się w nim 53 tysięcy studentów na 17 uczelniach wyższych. Funkcjonuje tu 56 liceów oglnokształcących  i profilowanych, w tym 31 dla młodzieży, 58 szkół policealnych, 45 szkół zawodowych i techników. N a terenie miasta funkcjonuje 17 Zespołów Szkół Zawodowych, w tym 4 Centra Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Opracowanie własne na podstawie:

 1. http://www.regioset.pl/
 2. http://www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/powiaty_gminy/miasto_bialystok/
 3. http://www.miasto-bialystok.com/
 4. http://www.powiatbialostocki.pl/index.php?id=113
 5. www.bialystok.pl
 6. http://www.stat.gov.pl/bialystok
 7. Założenia polityki społeczno-gospodarczej Białegostoku na 2007 rok - Załącznik do uchwały Nr LXII/759/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23 października 2006 r.

Z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, że na stronie internetowej "Obserwatorium" uruchomiono nową formę prezentacji danych statystycznych. Dotychczasowy sposób wizualizacji wskaźników charakteryzujących województwo podlaskie zmieniono zgodnie z Państwa sugestiami (m. in. zgłoszonymi w ankiecie oceniającej stronę "Obserwatorium").Na nowej stronie internetowej www. sai.bialystok.pl w zakładce "Wizualizacja Wskaźników" znajdziecie Państwo graficzną prezentację danych za okres od 2004 r. do 2008 r. w podziale na kategorie:

 • Gospodarka
 • Rynek Pracy
 • Edukacja
 • Opieka Społeczna

Nowe narzędzie wizualizacji danych umożliwia dopasowanie generowanych map i wykresów do Państwa indywidualnych potrzeb poprzez dobór kolorystyki oraz umożliwienie ich zapisu i wydruku.Informujemy, że wizualizacje w postaci map, tabel i wykresów, które zastąpiono nową formą prezentacji danychdostępne są w archiwum "Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" i można je otrzymać pisząc na adres mailowy: obserwatorium_info@wup.wrotapodlasia.pl

Kliknij na poniższy przycisk, aby przejść do zakładki "Wizualizacja Wskaźników"

Przycisk Wizualizacja wskaźników

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod