Przejdź do treści

Powiat grajewski

Mapka z zaznaczeniem powiatu grajewskiego

Powiat grajewski leży w zachodniej części województwa podlaskiego, od zachodu otoczony jest  Wysoczyzną Kolneńską, zaś od wschodu Kotliną Augustowską. Tereny na północ stanowią południową część Pojezierza Ełckiego. Przez powiat przebiegają główne linie komunikacyjne - linia kolejowa z południa na północ, droga Białystok - Ełk - Gołdap, oraz Warszawa - Łomża - Augustów.

Od północy rozciągają się tu liczne jeziora - Rajgrodzkie, Dręstwo, Toczyłowskie, Mierucie. Od wschodu teren pokrywają sandry i bagna wchodzące w skład Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Powiat grajewski, choć znajdujący się w obrębie granic województwa podlaskiego nie należy do Podlasia jako krainy historyczno-geograficznej. W zasadzie stanowi swego rodzaju przedsionek Mazur i Pojezierza Mazurskiego. Właśnie dzięki jeziorom mazurskim obszar powiatu w okresie wakacji wybiera na swoje wczasy coraz więcej turystów. Ponadto kuszące dla turystów są atrakcje krajoznawcze, rzeka Ełk, część Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Kanał Rudzki. Powiat grajewski ma także do zaoferowania turystom rezerwaty przyrody takie jak: Czerwone Bagno, Czapliniec - Bełda, Ławski Las I i II, cenne zabytki sakralne w Wąsoszu, Szczuczynie czy Rajgrodzie. Cennym obiektem przyrodniczym jest jezioro Brajmura (Grajwy), położone w granicach administracyjnych miasta Grajewo, w jego północno-wschodniej części. Jest to praktycznie jedyny tego typu zbiornik w dolinie rzeki Ełk. Otacza je rozległa strefa szuwaru trzcinowego. Bagna Biebrzańskie stanowią ważne ogniwo w wędrówkach ptaków z północy i środkowej Europy do Afryki i Azji. We wschodniej i południowo-wschodniej części obszaru występują pokłady torfu. Zajmują one około 30 tys. ha, co stanowi ponad 27% powierzchni powiatu. Na szerszą skalę torf nie jest wykorzystywany. Wydobywanie tego surowca ma pewne znaczenie dla celów nawożenia oraz jako surowca do produkcji płyt torfowych.

Powierzchnia powiatu wynosi 967,24 km², zamieszkuje go ponad 50 tys. mieszkańców.

W jego skład weszło 6 gmin: miejska Grajewo, wiejska Grajewo, Rajgród, Szczuczyn, Radziłów i Wąsosz.

W mieście Grajewie mieszka ponad 25 tys. mieszkańców. Ponad połowa mieszkańców znajduje się w wieku produkcyjnym. Stanowi to doskonałe zaplecze dla przyszłych inwestorów, tym bardziej, że struktura wykształcenia ludności jest bardzo zróżnicowana: można tu znaleźć wykwalifikowanych robotników i specjalistów w każdej dziedzinie.

Większość mieszkańców utrzymuje się z pracy na roli. Dominują gospodarstwa indywidualne. Rolnicy specjalizują się w produkcji zbóż i ziemniaków oraz w hodowli bydła, szczególnie mlecznego. W powiecie Grajewo jest kilka większych zakładów produkcyjnych przemysłu rolno - spożywczego, budowlanego oraz odzieżowego. Wśród działalności gospodarczej dominują niewielkie zakłady usługowo - handlowe. Na terenie miasta Grajewo funkcjonują zakłady produkcyjne, których wyroby znane są nie tylko w kraju, ale i za granicą:  Pfleiderer Grajewo S.A., Spółdzielnia Mleczarska  „MLEKPOL”, Produkcyjno-Usługowa Spółdzielnia Pracy  „Zakrem”.  Oprócz nich w Grajewie jest kilkadziesiąt  firm i przedsiębiorstw budowlanych, transportowych, zajmujących się przetwórstwem spożywczym (piekarnie, masarnie, przetwórstwo rybne).

W powiecie grajewskim funkcjonuje 16 szkół średnich oraz 2 policealne. Młodzież ma tu szanse kształcić się w zawodach takich jak:

Szerzeniem kultury zajmują się miejskie i wiejskie ośrodki kultury, które oprócz prowadzenia zespołów muzycznych, tanecznych oraz różnych kół zainteresowań organizują różne imprezy i festyny. Zajmują się również promocją regionu oraz rękodzieła ludowego.

Opracowanie własne na podstawie:

  1. http://www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/powiaty_gminy/grajewski/
  2. http://www.turystyczne-podlasie.pl/powiat-grajewski/
  3. http://region.e-podlasie.pl/powiaty/grajewski.html
  4. http://www.stat.gov.pl/

Z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, że na stronie internetowej "Obserwatorium" uruchomiono nową formę prezentacji danych statystycznych. Dotychczasowy sposób wizualizacji wskaźników charakteryzujących województwo podlaskie zmieniono zgodnie z Państwa sugestiami (m. in. zgłoszonymi w ankiecie oceniającej stronę "Obserwatorium").Na nowej stronie internetowej www. sai.bialystok.pl w zakładce "Wizualizacja Wskaźników" znajdziecie Państwo graficzną prezentację danych za okres od 2004 r. do 2008 r. w podziale na kategorie:

  • Gospodarka
  • Rynek Pracy
  • Edukacja
  • Opieka Społeczna

Nowe narzędzie wizualizacji danych umożliwia dopasowanie generowanych map i wykresów do Państwa indywidualnych potrzeb poprzez dobór kolorystyki oraz umożliwienie ich zapisu i wydruku.Informujemy, że wizualizacje w postaci map, tabel i wykresów, które zastąpiono nową formą prezentacji danychdostępne są w archiwum "Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" i można je otrzymać pisząc na adres mailowy: obserwatorium_info@wup.wrotapodlasia.pl

Kliknij na poniższy przycisk, aby przejść do zakładki "Wizualizacja Wskaźników"

Przycisk Wizualizacja wskaźników

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod