Przejdź do treści

Powiat sejneński

Mapka z zaznaczeniem powiatu sejneńskiego

Powiat sejneński leży na północno - wschodnim krańcu województwa podlaskiego na Pojezierzu Litewskim, precyzyjniej są to tereny określane jako "Ziemia Sejneńska" lub inaczej „Pagórki Sejneńskie”. Krajobraz tego terenu charakteryzuje się dużą lesistością oraz dużą ilością jezior. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona, ukształtowana została przez kilkakrotnie nasuwający się i ustępujący lodowiec skandynawski. "Ziemia Sejneńska" leży w mazurskiej dzielnicy klimatycznej, tutejszy klimat wykazuje najbardziej kontynentalne cechy, na co wpływa występowanie dużych obszarów leśnych porastających równiny sandrowe na południu regionu oraz znaczne wysokości wzgórz morenowych. Jest to jeden z zimniejszych obszarów Polski, zima trwa ponad 100 dni, średnia temperatura roczna wynosi 7°C. Ziemia sejneńska leży na terenie Zielonych Płuc Polski, w Transgranicznym Obszarze Przyrody Chronionej. Na jej terenie są aż 103 jeziora. Powiat leży w dorzeczu Niemna, przecina go jeden z dopływów tej rzeki - Marycha oraz Czarna Hańcza. Na miłośników sportów wodnych czekają latem krystalicznie czyste jeziora. Wędkarze znajdą tu bogate w liczne gatunki ryb łowiska, np.: szczupaka, lina, okonia, siei, sielawy. Kajakarze mają okazję poznać najbardziej urokliwe odcinki Czarnej Hańczy oraz Kanału Augustowskiego, natomiast zimą możliwe jest uprawianie łyżwiarstwa i narciarstwa biegowego.Atutem Powiatu są także zwarte kompleksy leśne. Najwięcej jest ich w gminie Giby, gdzie Puszcza Augustowska zajmuje aż 76% powierzchni. Amatorzy fotografowania odnajdą najpiękniejsze pejzaże i unikalne gatunki flory w Wigierskim Parku Narodowym, licznych rezerwatach przyrody - sześciu na terenie powiatu - na obszarach chronionego krajobrazu.

Powiat sejneński graniczy z Republiką Litewską i Białorusią. Miasto Sejny jest uznawane za ośrodek obsługi ruchu turystycznego. Zlokalizowana jest tu podstawowa baza usługowa  oraz Konsulat Republiki Litewskiej.

Powiat obejmuje obszar o powierzchni 856 km2, co stanowi około 4,2 % obszaru województwa podlaskiego. W jego skład wchodzą 4 gminy wiejskie: Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny i jedna gmina miejska: Sejny. Zamieszkuje tu ponad 20 tys. osób, około 40% ludności stanowią Litwini. Najwięcej z nich mieszka w okolicach Puńska - polskiej stolicy Litwinów. Mocne strony Sejneńszczyzny wynikają z historycznych tradycji i wielokulturowości tego regionu. Wielokulturowość i wielonarodowość są źródłem wielu inicjatyw, stając się czynnikiem wzbogacającym o elementy nie spotykane w społecznościach monoetnicznych. Tradycja kulturowa i historyczna, położenie geograficzne, walory krajobrazowe, zasób surowców naturalnych, rolnictwo, rybołówstwo oraz cechy mieszkających tu ludzi tworzą potencjał rozwojowy Sejneńszczyzny. W powiecie Sejny istnieje bardzo intensywny ruch kulturalny. Od kilku lat w posiadłości Andrzeja Strumiłły w Maćkowej Rudzie odbywają się plenery rzeźbiarskie „Integrart” oraz cykliczne imprezy organizowane przez ośrodek kultury w Sejnach.

Powiat należy do tych terenów województwa podlaskiego, w których wystepuje najwyższa stopa bezrobocia. Poważny problem stanowi tzw. bezrobocie ukryte na wiejskich, które szacuje się na
5 -7%.

Powiat - ze względu na brak uciążliwego przemysłu - wyróżnia się małym zanieczyszczeniem środowiska.Mieszkańcy utrzymują się tutaj głównie z rolnictwa. Dominują gospodarstwa indywidualne powyżej 15 ha. Rolnicy uprawiają głównie pszenżyto oraz mieszanki zbożowe. Szansą dla rolników jest produkcja ekologiczna oraz agroturystyka.Teren powiatu ze względu na swe naturalne ukształtowanie oraz panujące tu warunki klimatyczne może stać się prawdziwym źródłem ekologicznej energetyki (wiatraki, ekologiczne elektrownie). Największym zakładem przemysłowym w powiecie jest mleczarnia w Sejnach, która posiada wytwórnię twardych serów. Prócz tego funkcjonują drobne zakłady branży rolno - spożywczej i drzewnej oraz placówki handlowo-usługowe.W powiecie znajdują się dwa przejścia graniczne z Litwą: drogowe w Ogrodnikach i kolejowe w Trakiszkach. Przejście drogowe w Ogrodnikach obsługuje ruch pojazdów o ładowności do 3,5t.

W Sejnach zostało stworzone litewskie gimnazjum, w którym pierwsze klasy uczą się w ojczystym języku. Funkcjonuje tu 1 zasadnicza szkoła zawodowa, 2 szkoły średnie dla młodzieży, 1 szkoła artystyczna, 2 szkoły ogólnokształcące, 1 ogólnokształcąca dla dorosłych, 1 uzupełniające liceum dla dorosłych, 2 szkoły policealne.

Opracowanie własne na podstawie:

  1. www.powiat.sejny.pl
  2. http://region.e-podlasie.pl/powiaty/sejnenski.html
  3. Strategia Rozwoju Powiatu Sejneńskiego do 2013 roku
  4. www.stat.gov.pl

Z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, że na stronie internetowej "Obserwatorium" uruchomiono nową formę prezentacji danych statystycznych. Dotychczasowy sposób wizualizacji wskaźników charakteryzujących województwo podlaskie zmieniono zgodnie z Państwa sugestiami (m. in. zgłoszonymi w ankiecie oceniającej stronę "Obserwatorium").Na nowej stronie internetowej www. sai.bialystok.pl w zakładce "Wizualizacja Wskaźników" znajdziecie Państwo graficzną prezentację danych za okres od 2004 r. do 2008 r. w podziale na kategorie:

  • Gospodarka
  • Rynek Pracy
  • Edukacja
  • Opieka Społeczna

Nowe narzędzie wizualizacji danych umożliwia dopasowanie generowanych map i wykresów do Państwa indywidualnych potrzeb poprzez dobór kolorystyki oraz umożliwienie ich zapisu i wydruku.Informujemy, że wizualizacje w postaci map, tabel i wykresów, które zastąpiono nową formą prezentacji danychdostępne są w archiwum "Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" i można je otrzymać pisząc na adres mailowy: obserwatorium_info@wup.wrotapodlasia.pl

Kliknij na poniższy przycisk, aby przejść do zakładki "Wizualizacja Wskaźników"

Przycisk Wizualizacja wskaźników

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod