Przejdź do treści

Powiat wysokomazowiecki

Mapka z zaznaczeniem powiatu wys. mazowieckiego

Powiat wysokomazowiecki położony jest w południowo - zachodniej części województwa podlaskiego. Pod względem geograficznym są to obszary leżące na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej, pomiędzy doliną górnego biegu Narwi a rzeką Bug na południu.

Od zachodu ogranicza ją linia Czerwonego Boru, związana z Międzyrzeczem Łomżyńskim, która następnie przechodzi w pradolinę rzeki Narew otaczającą wysoczyznę od strony północnej i wschodniej. W bliskim sąsiedztwie, na północy, położona jest Kotlina Biebrzańska, natomiast na północnym wschodzie Wysoczyzna Białostocka. Południe mezoregionu graniczy poprzez starorzecze Nurca z Wysoczyzną Drohicką i Równiną Bielską.

Powiat Wysokomazowiecki obejmuje powierzchnię 1282 km2.  Sieć administracyjna to 8 gmin wiejskich: Kobylin Borzymy, Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Czyżew Osada, Klukowo, gmina miejska Wysokie Mazowieckie i miejsko-wiejska w Ciechanowcu. Liczba ludności wynosi ok. 60 tys. Społeczeństwo powiatu to w przeważającej części mieszkańcy wsi (75 %), skupieni wokół 376 miejscowości. Pozostała część zamieszkuje Wysokie Mazowieckie i Ciechanowiec.

Tradycja i szczególne położenie geośrodowiskowe determinowały rolniczy kierunek rozwoju od wczesnych form osadnictwa. Brak naturalnych surowców, stref chronionych ekonomicznie przez państwo, czy obszarów wolnocłowych utwierdza tendencje, dystansując sektor przemysłowy regionu wysokomazowieckiego w stosunku do pozostałych części kraju. Sprzyjające warunki glebowe przekładają się  na obraz struktury zasiewów. Spośród wielu rozpowszechnionych upraw dominują rośliny wpisane w rolniczą tradycję od wielu pokoleń, a więc: zboża paszowe – jęczmień, owies, żyto  i mieszanki, uprawy towarowe – pszenica konsumpcyjna, buraki cukrowe, ziemniaki, trawy nasienne oraz rośliny pastewne – mieszanki traw i motylkowe. Sektor przetwórstwa rolno spożywczego, w około 70% powiatowy rynek produktów rolnych. Sektor ten jest również dziedziną  generującą ponad 31 % dochodu osiąganego przez wszystkie działalności zarejestrowane na terenie powiatu.

Taki wariant umożliwia trwałą symbiozę, okolicznego rolnictwa z przetwórstwem, inspirując z jednej strony do wprowadzania nowoczesnych agro-technologii, zapewniających stałą bazę surowcową z drugiej daje podstawy do zrównoważenia rozwoju obszarów wiejskich pod względem strukturalnym, społecznym i przyrodniczym. Lokomotywą tutejszej gospodarki jest Spółdzielnia  Mleczarska MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem, Zakłady Mięsne SOKOŁÓW S.A. w Czyżewie oraz sieć młynów i niewielkich masarni. W obrębie powiatu pozyskuje się jedynie kruszywo budowlane. Obecnie istnieje 6 zalegalizowanych i eksploatowanych złóż  żwirowych.

Teren Powiatu Wysokomazowieckiego przecina jedna z najstarszych linii kolejowych w naszym kraju tzw. kolej Warszawsko - Petersburska. Jest to obecnie jeden z głównych węzłów komunikacji kolejowej łączący kraje Europy Wschodniej i Północno Wschodniej z pozostałą część Kontynentu. Strategiczne położenie tak ważnej linii, przebiegającej w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Wysokie Mazowieckie i Szepietowo ma bardzo duże znaczenie dla wymiany towarowej i komunikacji osobowej z większymi miastami naszego kraju i zagranicy.

W powiecie rozwija się turystyka weekendowa, bazująca na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca, bezcennym  skansenie w Ciechanowcu oraz Narwiańskim Parku Narodowym z siedzibą w Kurowie obejmującą obiekt pałacowy i słynną pradolinę.

Rynek pracy w powiecie wykazuje problem bezrobocia, a brak nowych miejsc pracy w połączeniu ze specyfiką lokalnego rynku zmusza młodzież do poszukiwania zatrudnienia w większych aglomeracjach, wywołuje to zjawisko selekcji negatywnej. Jej skutkiem jest niedobór ludzi o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi stanowią ok.  66% ogółu bezrobotnych.

Szkolnictwo to jedna z najistotniejszych dziedzin infrastruktury społecznej. Na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego znajdują się 43 szkoły podstawowe i 11 gimnazjalnych. Zdecydowana większość to placówki zlokalizowane na terenach wiejskich. Na terenie powiatu funkcjonuje 5 zespołów szkół ponadgimnazjalnych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. System szkolenia ogólnokształcącego jest prowadzony przez 4 z nich: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie, Zespół  Szkół Ogólnokształcących w Wysokiem Mazowieckiem oraz Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie. Kształcenie zawodowe w zakresie średnim i zasadniczym obywa się w 5 szkołach i realizowane jest przez wymienione placówki: Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem, Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu oraz Zespółó Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Opracowanie własne na podstawie:

  1. www.wysokomazowiecki.pl
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wysokomazowieckiego 2002 - 2015

Z ogromną satysfakcją informujemy Państwa, że na stronie internetowej "Obserwatorium" uruchomiono nową formę prezentacji danych statystycznych. Dotychczasowy sposób wizualizacji wskaźników charakteryzujących województwo podlaskie zmieniono zgodnie z Państwa sugestiami (m. in. zgłoszonymi w ankiecie oceniającej stronę "Obserwatorium").Na nowej stronie internetowej www. sai.bialystok.pl w zakładce "Wizualizacja Wskaźników" znajdziecie Państwo graficzną prezentację danych za okres od 2004 r. do 2008 r. w podziale na kategorie:

  • Gospodarka
  • Rynek Pracy
  • Edukacja
  • Opieka Społeczna

Nowe narzędzie wizualizacji danych umożliwia dopasowanie generowanych map i wykresów do Państwa indywidualnych potrzeb poprzez dobór kolorystyki oraz umożliwienie ich zapisu i wydruku.Informujemy, że wizualizacje w postaci map, tabel i wykresów, które zastąpiono nową formą prezentacji danychdostępne są w archiwum "Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" i można je otrzymać pisząc na adres mailowy: obserwatorium_info@wup.wrotapodlasia.pl

Kliknij na poniższy przycisk, aby przejść do zakładki "Wizualizacja Wskaźników"

Przycisk Wizualizacja wskaźników

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod