Przejdź do treści

Opracowania i zbiory danych / Studies and data collections

Opracowania i zbiory danych

2014

Okładka publikacji Model for the monitoring of young people's situation in the labour market/Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy

Model for the monitoring of young people's situation in the labour market/Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy

Polish version/Polska wersja raportu (pdf., 3,5 MB)
English version/Angielska wersja raportu (pdf., 3,0 MB)
German version/Niemiecka wersja raportu (pdf., 3,3 MB)

Data collection/Zbiory danych

Set of indicator/Zestaw wskaźników - ARBEITSMARKTMONITOR (xls., 1,24 MB)
Set of indicator/Zestaw wskaźników - a soft model/model miękki (xls., 93,3 KB)

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod