Przejdź do treści

Aktualności - model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy

Pogarszająca się sytuacja młodych na rynku pracy oraz niekorzystne prognozy demograficzne dla Europy (w tym Polski i jej poszczególnych regionów) na przyszłe lata, wyzwoliły szczególne zainteresowanie Komisji Europejskiej, decydentów krajowych i regionalnych oraz instytucji rynku pracy  szukaniem rozwiązań w zakresie zmiany tego stanu rzeczy. Jednak prowadzenie jakichkolwiek polityk wymaga posiadania informacji o sytuacji w obszarze planowanej interwencji. Komisja Europejska zainicjowała monitorowanie sytuacji osób młodych na rynku pracy na poziomie krajów członkowskich w ramach „Strategii UE na rzecz młodzieży – inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do działania”. Następnie Europejska Sieć Monitorowania Regionalnych Rynków Pracy (European Network on Regional Labour Market Monitoring (ENRLMM)  zainicjowała opracowanie podobnych zasad monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy, na szczeblu regionalnym. Inicjatywę powierzono skupionym w Sieci, polskim obserwatoriom rynku pracy funkcjonującym w wojewódzkich urzędach pracy.

W kwietniu 2011 r. przedstawiciele 7 polskich instytucji rynku pracy podpisali Deklarację o partnerskiej współpracy (trwającej do chwili bieżącej)  w celu opracowania modelu monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy

W skład Polskiej Grupy Roboczej weszły następujące  instytucje:

 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych) – Lider grupy roboczej,
 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,
 3. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji),
 4. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy,
 5. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy),
 6. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,
 7. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy).

W miesiącach czerwiec - lipiec 2013 r. do Grupy Roboczej dołączyły kolejne instytucje:

 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
 3. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi,
 4. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie,
 5. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,
 6. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.

Mapa Polski z podziałem na województwa

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod