Przejdź do treści

Popyt na pracę

Popyt na pracę w 2011r. został ustalony na podstawie analizy ofert pracy wraz z analizą pożądanych przez pracodawców kwalifikacji i kompetencji. Analiza objęła 56 550 ofert pracy z okresu 1 stycznia 2011 r. - 31 grudnia 2011 r. Dane o ofertach pracy pochodziły z sześciu kanałów: powiatowych urzędów pracy, prasy regionalnej i lokalnej, ogólnopolskich internetowych serwisów pośrednictwa pracy, lokalnych internetowych serwisów ogłoszeniowych, ochotniczych hufców pracy oraz biur karier. Dwie trzecie wszystkich zidentyfikowanych przez WUP w Białymstoku ofert pracy pochodziło z dwóch kanałów: prasy regionalnej i lokalnej (19,6 tys. ofert pracy; 34,6% wszystkich) oraz powiatowych urzędów pracy (17,6 tys. ofert; 31,1%). Baza ofert pracy stała się podstawą obliczeń popytu i zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności, które w szczegółowym ujęciu zaprezentowane zostały w zakładkach poświęconych analizie wojewódzkiego i powiatowych rynków pracy. W tabelach dotyczących analiz ofert pracy oraz we wszystkich tabelach, które zawierają (+/-), symbole te oznaczają istotności statystyczne na poziomie ufności 99% i ukazują znaczące różnice (w ujęciu %) między porównywanymi wartościami zmiennych statystycznych.

Sezonowość popytu na pracę w 2011r.

 pobierz  (.xls, rozmiar 4,44 MB)

Zidentyfikowany popyt na pracę wg zawodów KZiS  w 2011r. (wszystkie źródła łącznie)

 pobierz  (.xls, rozmiar 1,65 MB)

Zidentyfikowany popyt na pracę wg zawodów KZiS w 2011r. (wszystkie źródła łącznie poza urzędami pracy)

 pobierz  (.xls, rozmiar 1,46 MB)

Zidentyfikowany popyt na pracę wg zawodów KZiS w 2011r. (zgłaszany przez pracodawców zagranicznych)

 pobierz  (.xls, rozmiar 73 KB)

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod