Przejdź do treści

Zespół Projektowy

Schemat zarządzania projektem. Zespół projektowy, ekspert wspierający zespół projektowy oraz rada programowa zarządzają projektem i zlecają wykonanie potrzebnych badań, analiz oraz prognoz zewnętrznym wykonawcom

Edyta Dąbrowska

Kieruje Zespołem projektowym. Odpowiada za całokształt spraw projektowych, realizację założonych działań i osiąganie wytyczonych celów, promocję i upowszechnianie wyników prac Obserwatorium, współpracę z ekspertemi, instytucjami i innymi podmiotami biorącymi udział w realizacji projektu.

Joanna Matowicka - Specjalista ds. merytoryczno - finansowych

Odpowiada za prowadzenie dokumentacji projektowej oraz  za prowadzenie spraw finansowo-księgowych projektu, sporządzanie i sprawozdawczość wniosków o płatność, prowadzenie bieżących spraw projektowych, bieżące monitorowanie realizacji zadań zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i harmonogramem działań, promocję i upowszechnianie wyników prac Obserwatorium.

Dominika Karpowicz, Marta Sosnowska, Magdalena Wasiluk - Specjaliści ds. badań i analiz

Odpowiadają za współpracę z zespołami badawczymi, prowadzenie platformy internetowej, zbieranie i aktualizowanie danych statystycznych (bazy danych), prowadzenie dodatkowych analiz, stałą współpracę z analitykami WUP.

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod