Przejdź do treści

Zewnętrzni wykonawcy badań, analiz, prognoz

Schemat zarządzania projektem. Zespół projektowy, ekspert wspierający zespół projektowy oraz rada programowa zarządzają projektem i zlecają wykonanie potrzebnych badań, analiz oraz prognoz zewnętrznym wykonawcom

Zewnętrzni wykonawcy badań i analiz:

Część modelowych produków Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych jest realizowana przez  zewnętrznych wykonawców wyłanianych w drodze zamówień publicznych. Do badań, które są zlecane na zewnątrz należą:

  • Kluczowe Sektory Województwa Podlaskiego,
  • Podlaski Absolwent,
  • Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji,
  • Startery Podlaskiej Gospodarki.

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod