Przejdź do treści

Popyt na pracę

Popyt na pracę w 2011r. został ustalony na podstawie analizy ofert pracy wraz z analizą pożądanych przez pracodawców kwalifikacji i kompetencji. Analiza objęła 1563 oferty pracy z okresu 1 stycznia 2011 r. - 31 grudnia 2011 r. pochodzące z powiatu suwalskiego ziemskiego i miasta Suwałki (łącznie). Dane o ofertach pracy pochodziły z sześciu kanałów: powiatowych urzędów pracy, prasy regionalnej i lokalnej, ogólnopolskich internetowych serwisów pośrednictwa pracy, lokalnych internetowych serwisów ogłoszeniowych, ochotniczych hufców pracy oraz biur karier. W tabelach dotyczących analiz ofert pracy oraz we wszystkich tabelach, które zawierają (+/-), symbole te oznaczają istotności statystyczne na poziomie ufności 99% i ukazują znaczące różnice (w ujęciu %) między porównywanymi wartościami zmiennych statystycznych.

Powiat Suwalski i Miasto Suwałki - Analiza popytu na pracę

 pobierz  (.xls, rozmiar 364 KB)

Powiat Suwalski i Miasto Suwałki - Popyt na pracę wg grup wielkich zawodów KZiS

 pobierz  (.xls, rozmiar 157 KB)

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod