Przejdź do treści

Popyt na pracę

Na terenie województwa podlaskiego w okresie od stycznia do grudnia 2011roku zdiagnozowano 56 550 ofert pracy. Na podstawie informacji zawartych w ofertach pracy dokonano wieloaspektowej analizy, której wyniki pozwoliły na zaprezentowanie w ramach zawartych tu zestawień kwestii takich jak:

  • rozkład terytorialny zidentyfikowanego popytu na pracę,
  • sezonowość poszukiwanych pracowników (analiza zapotrzebowania w ujęciu miesięcznym i kwartalnym),
  • zawody poszukiwane wg grup wielkich, dużych, średnich i elementarnych Klasyfikacji Zawodów i Specjalności,
  • zawody poszukiwane w poszczególnych sekcjach i działach Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności,
  • najczęściej poszukiwane zawody i specjalności,
  • poszukiwane kwalifikacje i kompetencje.

Popyt na pracę (dane ogólne)

 pobierz  (.xls, rozmiar 57 KB)

Popyt na pracę (dane szczegółowe)

 pobierz  (.xls, rozmiar 186 KB)

Dodatkowe opcje

Zeskanuj kod